Folk som sitter på kontoret med svettband borta.

DET ÄR ALLAS SAK ATT FRÄMJA MOTION

Välkommen med!

Varje dag och överallt finns det möjligheter att röra på sig. Ändå motionerar cirka 80 procent av alla personer i arbetsför ålder för lite med tanke på hälsan. Det finns stor potential att öka välbefinnandet med hjälp av motion. Det traditionella upplysningsarbetet har ingen verkning och de traditionella sätten att främja motion och idrott räcker inte längre till. Det behövs nya metoder och många aktörer. Tillsammans gör vi en aktiv livsstil till det nya normala.

EN BOOST OCKSÅ FÖR ER VERKSAMHET

Eftersom det är fråga om en kulturell och strukturell fråga kan alla vara med och påverka ökad motion och vardaglig fysisk aktivitet. Till exempel påverkar familjens och de närståendes värderingar var och ens motionsval. Det, hur viktig motion anses vara, syns för oss också i den övriga omgivningen, till exempel på läkarmottagningen och i vardagen på arbetsplatsen, för att inte tala om medierna och det politiska beslutsfattandet.

När personer i arbetsför ålder rör på sig mer förbättras deras funktions- och arbetsförmåga och påverkar vidare hela vår välfärd och ekonomi.  För lite motion berör hela samhället från vaggan till graven och allt däremellan.  Även er bransch och organisation får en extra kick av att arbets- och funktionsförmågan förbättras.

När du vill vara med och bygga upp en aktivare vardag kan du göra så här:

  • Innehållet på vår webbplats kan utnyttjas fritt och användas i ert eget arbete.
  • I våra nyhetsbrev och kanaler i sociala medier berättar vi om de senaste nyheterna.
  • Vi delar gärna praxis och framgångar så att alla kan gynnas av dem. Du kan berätta om god praxis i er arbetsgemenskap som vi presenterar på vår webbplats och i våra kanaler i sociala medier.
  • Du kan berätta om en av motionsrådgivningens aktuella framgångar, som vi presenterar på vår webbplats och i våra sociala medier.

HAR VI GEMENSAMMA MÅL?

Vi är villiga att

Om ni har liknande mål, tveka inte att kontakta oss. Vi kan erbjuda sparring för att utveckla era idéer och er verksamhet, utbildning och webbinarier eller till och med ett anförande vid ett av era tillfällen/evenemang.

NÄTVERK GER KRAFT

Programmet Vuxna i rörelse tror på samarbetets och nätverkens kraft. När finländarna rör på sig mer mår hela samhället bättre och alla gynnas. Men det är en stor uppgift, och vi kan bara uppnå resultat genom samarbete.

Programmet Vuxna i rörelse har arbetsgrupper och forum där man funderar på hur man kan främja fysisk aktivitet i olika sammanhang:

  • Arbetsgruppen för Arbetsliv i rörelse har som uppgift att fundera på hur motion kan göras till en allt större del av arbetslivet.
  • Forumet Fiksusti töihin främjar aktiva och hållbara arbetsresor riksomfattande.
  • Startforumet för motionsrådgivning är avsett för kommuner som inleder rådgivning.
  • Utvecklingsforumet för motionsrådgivning lyfter fram fungerande och högklassiga verksamhetssätt inom motionsrådgivningens servicekedja och motionsrådgivning från kommunerna.
  • Motionsrådgivningens expertforum öppnar upp hur motionsrådgivningen kan kopplas till primärvården och skapa praktiska verksamhetssätt för motionsrådgivningsarbetet.
  • Styrgruppen för Motionärens Apotek utvecklar och koordinerar hälsomotion som en del av apotekens verksamhet.

Våra experter Betjäna

Satu Kankkonen

ledande expert
050 431 0490
satu.kankkonen@jamk.fi

Jag är ansvarig för att hantera Vuxna i rörelse -enheten. Jag är en långvarig expert på främjande av fysisk aktivitet och en förespråkare för omfattande välbefinnande. Inspirerad av tvärvetenskapligt samarbete, skissera breda helheter och förklara dem. Att skapa nya perspektiv gör mig alltid glad. Som golftränare tycker jag att du ska hålla fokus på målet du tänkt träffa.

Likes

Kontaktuppgifter till alla anställda inom affärsområde Likes finns på likes.fi

Sari Kivimäki. Sari Kivimäki.

Sari Kivimäki

utvecklingschef
0400 247 444
sari.kivimaki@jamk.fi
Twitter: @sari_kivimaki

Jag ansvarar för utvecklingen av motionsrådgivningsservicekedjor tillsammans med ett omfattande nätverk för trivsel och hälsa. I mitt arbete utnyttjar jag mångårig erfarenhet av att utveckla kvaliteten på motionsrådgivningen. Jag är särskilt tacksam för de gemensamma ansträngningarna och framgångarna för vårt kontor och vårt nätverk.

Katariina Tuunanen Katariina Tuunanen.

Katariina Tuunanen

programsamordnare
040 635 1026
katariina.tuunanen@jamk.fi
Twitter: @KatariinaTuu
LinkedIn: Katariina Tuunanen

Ansvarig för utveckling av motionsrådgivningsservicekedjor. Mina arbetsuppgifter inkluderar nätverk, utbildning, kommunikation och effektverifiering. Jag är exalterad över resultatet av det systematiska samarbetet.

Miia Malvela. Miia Malvela.

Miia Malvela

vecklingschef
050 443 2376
miia.malvela@jamk.fi
Twitter: @MMalvela
LinkedIn: miiamalvela 

Jag ansvarar för Arbetsliv i rörelse som kombinerar behoven av att främja både arbetsliv och fysisk aktivitet. Jag designar träning för olika ändamål och bygger helheter tillsammans med personalen på vårt kontor och våra partners. Jag gillar glada och fantasifulla lösningar.

Reetta Laakkonen. Reetta Laakkonen.

Reetta Laakkonen

programsamordnare
044 459 6168
reetta.laakkonen@jamk.fi

Jag ansvarar för enheten Arbetsliv i rörelse, där finska arbetsplatser och anställda uppmuntras att investera i sin arbetsförmåga och sitt välbefinnande med fysiska medel genom olika medel och åtgärder. Motiverad för att göra saker tillsammans, positiv förändring och människors framgång.

Tanja Onatsu. Tanja Onatsu.

Tanja Onatsu

programsamordnare

040 588 0263
tanja.onatsu@jamk.fi
Twitter: @tanjaonatsu
LinkedIn: Tanja Onatsu

Mitt jobb är att främja pendling. Som starkast jobbar jag i ett nätverk och känner att de bästa idéerna kommer från samarbete. Inspirerad av djärvt tänkande, att hitta lösningar och människor.

Sari Kivimäki. Sari Kivimäki.

Sari Kivimäki

utvecklingschef
0400 247 444
sari.kivimaki@jamk.fi
Twitter: @sari_kivimaki

Jag ansvarar för utvecklingen av motionsrådgivningsservicekedjor tillsammans med ett omfattande nätverk för trivsel och hälsa. I mitt arbete utnyttjar jag mångårig erfarenhet av att utveckla kvaliteten på motionsrådgivningen. Jag är särskilt tacksam för de gemensamma ansträngningarna och framgångarna för vårt kontor och vårt nätverk. Jag ansvarar också för Motionärens Apotek -konceptet.

Elina Tarkiainen. Elina Tarkiainen.

Elina Tarkiainen

programsamordnare
0400 968 646
elina.tarkiainen@jamk.fi

Min arbetsbeskrivning inkluderar övervakning av bidrag för utveckling av motionslivsstil med Likes-teamet. Jag organiserar t.ex. OKM projektforum relaterade till projektstödjande aktiviteter. Jag blir entusiastisk över givande arbete i projektnätverk.

Annamaija Manninen. Annamaija Manninen.

Annamaija Manninen

kommunikationsansvarig
044 769 5384
annamaija.manninen@jamk.fi
Twitter: @ammanninen
LinkedIn: Annamaija Manninen

Jag kontrollerar kommunikationen av programmet Vuxna i rörelse. Min huvudsakliga uppgift är att komma på sätt att göra programmets varumärke känt och att sprida vårt kärnbudskap till alla människors medvetenhet. I mitt arbete får jag en kick av vilda brainstorming-möten och innehållsproduktion.

Anna Suutari. Anna Suutari.

Anna Suutari

kommunikationsspecialist
0400 247 986
anna.suutari@jamk.fi
Twitter: @AnnaSuu
LinkedIn: Anna Suutari

Jag ansvarar för att underhålla och utveckla onlinekommunikation och sociala medier för programmet Vuxna i rörelse, samt att kommunicera och marknadsföra kampanjer och event. Jag gör mitt bästa för att arbeta omgiven av att inspirera människor att nå gemensamma mål. Jag blir entusiastisk över insiktsfull kommunikation som stöter på sin målgrupp.