Mannen gör affärer på apoteket.

MOTION ÄR MEDICIN, OCH I Motionärens apotek får man det

Redan över 200 Motionärens Apotek runt om i Finland betjänar dig i frågor som gäller motion.

Motionen har många nyttiga egenskaper, så uttrycket ”motion är medicin” är ingalunda taget ur luften. Motion förebygger och behandlar många sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och vissa cancersjukdomar. Dessutom höjer motionen humöret, minskar stressen och förbättrar sömnen. Och det allra bästa: en dos motionsmedicin påverkar allt samtidigt och dessutom utan biverkningar.

Det finns över 200 Motionärens Apotek i Finland och du känner igen dem på en etikett på apotekets dörr eller fönster. Personalen på Motionärens Apotek har fått utbildning om hälsomotionens betydelse för förebyggandet och behandlingen av sjukdomar.

Apoteket tar hand om ditt välbefinnande på ett övergripande sätt. Motion är medicin!

Hösten 2021 öppnades en egen webbplats för Motionärens Apotek på adressen www.liikkujanapteekit.fi/sv. På webbplatsen Motionärens Apotek hittar du mångsidig information om motion i förebyggande syfte och för behandling av sjukdomar, samt även tips för att hitta motivation till motion.

På Motionärens Apotek får du:

  • mångsidig information om motion
  • tips för att börja motionera
  • information om lokala motions- och livsstilsgrupper
  • avgiftsfritt material för hälsomotion och viktkontroll
  • du kan delta i tema- och evenemangsdagar