En man stoppar en plånbok i fickan.

VI STÖDER PROJEKT FÖR ATT FRÄMJA MOTION PÅ MÅNGA SÄTT

STÖDÅTGÄRDER FÖR PROJEKTEN

UKM-projektforum

UKM-projektforumet är ett gemensamt nätverk för projekten. Dess uppgift är att erbjuda projekten en möjlighet att dela erfarenheter och lära sig av varandra. Samtidigt kan programmen I rörelse och ministeriet ge projekten information och stöd. Sådana av UKM-finansierade regionala och riksomfattande projekt vars verksamhet har anknytning till tyngdpunkterna i programmet Vuxna i rörelse, dvs till motionsrådgivning eller arbetsliv i rörelse får delta i forumet. UKM-projektforumet ordnas på våren och hösten.

Vuxna i rörelse-kontaktperson

Programmet Vuxna i rörelse utser en kontaktperson för sådana projekt som har en central koppling till programmets prioriterade områden och som har ett nyhetsvärde. Kontaktpersonen deltar i projektets ledningsgrupp, följer upp verksamheten regelbundet och erbjuder projektet sin egen know-how.

Stöd för alla projekt

Programmet Vuxna i rörelse erbjuder även projekten

UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSSTÖD FÖR EN MOTIONSINRIKTAD LIVSSTIL

Uppföljningen av utvecklingsunderstöden för en motionsinriktad livsstil hör till programmet Vuxna i rörelse och den strategiska informationsproduktionsenheten vid forskningscentralen Likes. Undervisnings- och kulturministeriet har gett oss uppgiften. Uppföljningen och utvärderingen görs i samarbete med programmen I rörelse. Lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil beviljas av regionförvaltningsverken (RFV). Regionala och riksomfattande understöd beviljas av undervisnings- och kulturministeriet (UKM).

Målet med projektuppföljningen och -utvärderingen är att producera information som stöd för kunskapsbaserad ledning. Viktiga frågor att följa upp är projektens mål, verksamhetens innehåll samt resurserna och hur de riktas. Med hjälp av dessa kan man bedöma projekthelhetens konsekvenser på nationell, regional och lokal nivå samt stöda god projektpraxis lokalt.

Man kan bekanta sig med understöden för utveckling av en motionsinriktad livsstil på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.