Mies laittaa lompakkoa taskuun.

Tuemme liikunnan edistämishankkeita monin tavoin

Hankkeille tarjottavat tukitoimet

OKM-hankefoorumi

OKM-hankefoorumi on hankkeiden yhteinen verkosto. Sen tehtävänä on tarjota hankkeille mahdollisuus jakaa kokemuksia ja oppia toistensa tekemisistä. Samalla Liikkuvat -ohjelmat ja ministeriö pystyvät antamaan hankkeille tietoa ja tukea. Foorumiin pääsevät mukaan sellaiset OKM-rahoitteiset alueelliset ja valtakunnalliset hankkeet, joiden toiminta liittyy Liikkuva aikuinen -ohjelman painopistealueisiin eli liikuntaneuvontaan tai liikkuvaan työelämään. OKM-hankefoorumi järjestetään keväisin ja syksyisin.

LAO-yhteyshenkilö

Liikkuva aikuinen -ohjelma nimeää LAO-yhteyshenkilön sellaisiin hankkeisiin, jotka liittyvät keskeisesti ohjelman painopistealueisiin ja joissa on uutuusarvoa. Yhteyshenkilö osallistuu hankkeen ohjausryhmään, seuraa toimintaa säännöllisesti ja tarjoaa hankkeelle omaa tietotaitoaan.

Tuki kaikille hankkeille

Liikkuva aikuinen -ohjelma tarjoaa hankkeille myös

LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN KEHITTÄMISAVUSTUSTEN SEURANTA

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusten seuranta kuuluu Liikkuva aikuinen -ohjelmalle ja Likes-tutkimuskeskuksen strategiselle tietotuotantoyksikölle. Tehtävän on meille antanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Seurantaa ja arviointia tehdään yhteistyössä Liikkuvat -ohjelmien kanssa. Liikunnallisen elämäntavan paikallisia kehittämisavustuksia myöntävät aluehallintovirastot (AVI). Alueellisia ja valtakunnallisia avustuksia myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

Hankeseurannan ja -arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa tiedolla johtamisen tueksi. Tärkeitä seurattavia asioita ovat hankkeiden tavoitteet, toiminnan sisällöt, sekä resurssit ja niiden kohdentuminen. Näiden avulla voidaan arvioida hankekokonaisuuden vaikutuksia valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, sekä tukea hyviä hankekäytäntöjä paikallisesti.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksiin voi tutustua opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.