Hymyilevä nainen istuu kodassa.

Liikunta bodaa myös aivoja ja mieltä 

Liikunta ruokkii aivoja, kun verenkierron vilkastuessa aivot saavat enemmän happea ja ravinteita käytettäväkseen. Liikunta vaikuttaa myönteisesti myös aivojen välittäjäaineisiin ja kasvutekijöihin. Ne edistävät esimerkiksi aivojen kykyä muodostaa uusia yhteyksiä ja hermosoluja.

Jo yksittäinen liikuntakerta tekee ihmeitä

Tutkimusten mukaan jo 10–20 minuuttia kestävällä liikunnalla on välittömiä positiivisia vaikutuksia aivojen toimintaan. Liikunta tehostaa muun muassa aivojen tiedonkäsittelyä, tarkkaavaisuutta ja muistia. Säännöllinen liikunta saa aikaan pysyviä myönteisiä vaikutuksia aivojen terveyteen ja toimintaan. Se ennaltaehkäisee aivojen tiedonkäsittelyyn liittyvän toimintakyvyn heikkenemistä sekä muistisairauksia iän karttuessa.

Jo lyhytkin liikuntahetki piristää mieltä ja vähentää ikäviä ja ahdistavia ajatuksia. Säännöllinen liikunta puolestaan tukee mielen hyvinvointia sekä auttaa vähentämään mielialaan liittyviä oireita. Liikunta ja parempi fyysinen kunto voivat myös parantaa stressinsietoa.

Liikunnan terveyshyötyjä voi tehostaa lähtemällä luontoon. Tutkimusten mukaan jo 15 minuutin happihyppely luonnon äärellä auttaa rentoutumaan ja laskemaan sydämen sykettä enemmän kuin liikunta kaupunkiympäristössä tai sisätiloissa

Niin säännöllisellä liikunnalla kuin yksittäisellä liikuntakerrallakin on suotuisia vaikutuksia myös yöuneen. Tutkimuksissa liikunnan on todettu esimerkiksi lyhentävän nukahtamisaikaa, pidentävän yöunen määrää sekä parantavan unen laatua.

Lähteet:        

Mucke, M., Luduga, S., College, F. & Gerber, M. 2018 Influence of Regular Physical Activity and Fitness on Stress Reactivity as Measured with the Trier Social Stress Test Protocol: A Systematic Review. Sports Medicine 48, 2607-2622. https://doi.org/10.1007/s40279-018-0979-0

Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report. 2018. Part F. Chapter 3. Brain Health. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services

Tyrnäväinen, L., Lanki, T., Sipilä, R. & Komulainen, J. 2018. Katsaus: Mitä tiedetään metsän terveyshyödyistä. Lääketieteellinen Aikakausikirja Duodecim; 134(13),1397-403.