Mies kasaa kolikkoja pinoon.

Hyville ideoille on tarjolla rahoitusta

Liikkuva aikuinen -ohjelma ei enää myönnä rahoitusta samalla tavoin kuin aiemmin KKI-ohjelman aikaan. Rahoitukset ovat siirtyneet opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja aluehallintoviraston (AVI) alaisuuteen. Liikkuva aikuinen -ohjelman tehtävät jatkuvat kuitenkin hankeseurannan ja tiedon tuottamisen roolissa.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN AVUSTUKSET

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisilla kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmien liikunnallista elämäntapaa edistäviä valtakunnallisia kehittämishankkeita. Hankkeilla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista.

Lue lisää liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista kehittämisavustuksista >

Aluehallintovirastojen avustukset

Liikunnallisen elämäntavan paikallisilla kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmien liikunnallista elämäntapaa edistäviä paikallisia kehittämishankkeita. Hankkeilla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista.

Lue lisää liikunnallisen elämäntavan paikallisista kehittämisavustuksista >

RAKENNERAHASTOJEN AVUSTUKSET

www.rakennerahastot.fi

Euroopan aluekehitysrahasto ja sosiaalirahasto

Euroopan komission alaisten rakennerahastojen: Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakausi 2014-2020 on päättymässä ja seuraavan ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu on vielä kesken.

Mihin tarkoituksiin rahoitusta voi hakea

Tiedossa tulevasta on jo, että Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston tuki tulisi ohjelmakaudella 2021-2027 kohdistaa EU komission asetusehdotusten mukaan viiden painopisteen ympärille:

  1. Älykkäämpi Eurooppa (pk-yritysten kasvu ja kilpailukyky, digitaalinen muutos, yrittäjyys, innovaatiot, teollisuuden muutoshaasteet globalisaatioon, kiertotalouteen ja ilmastonmuutokseen liittyen)
  2. Vihreämpi vähähiilinen Eurooppa (puhtaat energiaratkaisut, energiatehokkuus, siirtyminen vähähiiliseen talouteen, uusiutuva energia, innovatiiviset vähähiiliset teknologiat, tuki vihreille ja sinisille investoinneille, kestävä luonnonvarojen hallinta, kiertotalous, sopeutuminen ilmastonmuutokseen)
  3. Verkostoituneempi Eurooppa (liikkuvuus, energia ja alueelliset ICT-yhteydet, kestävä liikenne, älykkäät energiaverkot, nopeat digitaaliset yhteydet)
  4. Sosiaalisempi Eurooppa (ESR+:n tuki sosiaalisten oikeuksien pilarin toimiin, erityisesti työllisyyden edistäminen, koulutus ja elinikäinen oppiminen, sosiaalinen osallisuus sekä terveys ja sosiaalinen innovointi)
  5. Kansalaisten Eurooppa (kaupunki-maaseutu-rannikkoalueiden paikallinen kehittäminen)

Kuka voi hakea

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, yritykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Ohjelma-asiakirja määrittelee mahdolliset tuensaajat toimintalinjoittain. Rakennerahastotuen tarkoitus on hyödyttää mahdollisimman laajaa joukkoa. Hakijalla tulee olla hankkeen aiheeseen liittyvää osaamista sekä edellytyksiä toteuttaa hanketoimintaa ja jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen.

Rahoitusta myöntävät

  • maakuntaliitot (EAKR)
  • ELY-keskukset (ESR) sekä (Yritysten kehitys- ja investointirahoitus)
  • Business Finland (Yritysten tutkimus- kehitys- ja innovaatiorahoitus)
  • valtakunnallisten hankkeiden osalta STM.

Koska rahoitusta voi hakea

Rahoittavat viranomaiset (ELY-keskukset, maakuntien liitot ja sosiaali- ja terveysministeriö) käynnistävät avoimia hakuja tarkemmin määriteltyihin teemoihin ja julkaisevat hakuja koskevia ilmoituksia omilla nettisivuillaan ja muissa tiedotuskanavissaan sekä rakennerahastot.fi-sivuilla.

kävelyn ja pyöräilyn edistämisen rahoitukset

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen toimenpiteillä on mahdollista lisätä liikkumista niin arkimatkoilla kuin vapaa-ajan liikuntamuotona. Ulkopuoliset rahoitusvaihtoehdot voivat antaa lisäpontta kehittämistyölle.

Lue lisää: