Pukumiehet mittaavat pituushyppytulosta.

Liikkumattomuus maksaa meille 3,2 miljardia joka vuosi

Suurin rooli on työikäisillä.

Ihmisten liikkumattomuus ja huono yleiskunto käyvät todella kalliiksi valtiolle, kunnille ja työnantajille. Se, että suomalaiset eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi, maksaa yhteiskunnalle 3,2 miljardia euroa vuodessa! Summasta 2,7 miljardia euroa aiheuttavat työikäiset.

Olisiko ehkä syytä tehdä asialle jotain? Paras mahdollisuus vaikuttaa ja saada aikaan suunnanmuutoksia on valtiolla, kunnilla ja työnantajilla.  

Suomessa on 3,1 miljoonaa työikäistä (20–64 v), eli suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ratkaisevat työikäiset. Heidän panoksensa joko nostaa tai laskee meidän kaikkien hyvinvointia. Panostamalla työikäisten liikunnalliseen elämäntapaan, vaikutetaan heidän työkykyynsä ja jaksamiseensa. Työikäisistä tulee lopulta ikäihmisiä, ja ennaltaehkäisy on edullisempaa kuin esimerkiksi koti- ja laitoshoito.

Kuntien talouteen, hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen vaikuttavat suoraan työikäisten tekemä työ, työkyky ja heidän maksamansa tuloverot. Kunnat voivat saada aikaan isojakin säästöjä ja tuloksia edistämällä työikäisten kuntalaisten liikkumista ja aktiivista elämäntapaa. Vaikutukset näkyvät parempana työkykynä, pidempinä työurina ja vähempinä sairauspoissaoloina.

Työpaikoilla on myös tärkeä rooli liikunnallisen elämäntavan ja aktiivisten valintojen edistämisessä. Työssäkäyvät kuluttavat keskimäärin 1600 tuntia vuodesta töissä. Se on todella paljon valveillaoloajasta. Paikallaanolon lisääntyessä ja fyysisen tekemisen vähentyessä työpäivän lomaan pitäisi lisätä liikkumisen ja palautumisen hetkiä. Tutkimusten mukaan ihmisen terveyden kannalta on parempaa, että liikkuu pitkin päivää, vaikka vähäisiä määriä kerrallaan, kuin että käy rykäisemässä yhden kovan liikuntasuorituksen ja muuten on paikoillaan. Tuloksia on mahdotonta saavuttaa, jos liikkumisen ja palautumisen ajoittaa vain vapaa-ajalle ja lomille. Se, että työpaikoilla kannustetaan ja luodaan mahdollisuuksia liikkumiseen maksaa itsensä takaisin vähentyneinä poissaoloina ja parempana työkykynä.