Mies kävelee kadulla kitarakotelo kädessä.

Tärkeintä on aktiivinen arki

Visiomme

Aktiivisuus on uusi normaali.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Strategiamme

Strategiamme on laadittu vuosille 2020–2025. Strategia ohjaa päivittäistä työtämme ja johtaa meitä kohti visiotamme.

Liikkuva aikuinen -ohjelma on olemassa, jotta ne 74 prosenttia työikäisistä, jotka eivät liiku terveytensä kannalta tarpeeksi, liikkuisivat omaksi ilokseen ja hyvinvoinnikseen. Emmekä puhu nyt jumppatrikoista ja hikilenkeistä, vaan arkisesta liikkumisesta töissä, kotona ja sillä välillä.

Strategiassamme olemme valinneet kaksi päätehtävää:

  1. Lisää liikettä työelämään: Työpaikat halutaan herätellä näkemään liikunta ja riittävä fyysinen kunto keinona ylläpitää henkilöstön työkykyä. Liikunnan hyödyt fyysiselle kunnolle, ajattelulle, oppimiselle, muistille ja luovuudelle ovat kiistattomat. Liikkuva aikuinen -ohjelma tarjoaa liikunnan monipuoliseen hyödyntämiseen tietoa ja toimintamalleja.
  2. Laadukas liikuntaneuvonta yksilön tukena: Kuntia kannustetaan tarjoamaan liikuntaneuvontaa vähän liikkuville. Tavoitteena on, että suositusten mukaista liikuntaneuvontaa on saatavilla jokaisessa kunnassa. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat tavoitetaan mm. terveydenhuollossa, ja liikuntaneuvonnan palveluketjut ulottuvat kunnan liikuntapalveluihin sekä paikallisjärjestöjen toimintaan. Liikuntaneuvonta on osa kunnan hyvinvoinnin palvelutarjotinta. 

NELJÄ KEINOA AUTTAVAT MEITÄ MUUTTAMAAN STRATEGIAMME TEOIKSI

  • Vaikutamme yleiseen mielipiteeseen, jotta liikkumisen merkitys tiedostettaisiin entistä laajempana ratkaisuna yhteiskunnallisiin ongelmiin. Vaikuttamistyömme tähtää siihen, että päättäjät ja viranomaiset tiedostavat päätöstensä vaikutukset suomalaisten liikkumiseen ja sitä kautta hyvinvointiin. Vaikuttamistyö on ennen kaikkea vuoropuhelua ja ratkaisujen etsimistä yhteistyössä.
  • Emme voi tehdä tätä työtä yksin. Verkostotyömme ei ole vain voimien yhdistämistä, vaan samalla niiden keskittämistä ja jakamista. Yhteisymmärryksessä suuntaamme toimintaa tavoitteiden mukaisesti sekä omissa että ulkopuolisissa verkostoissa.
  • Toteuttamiemme selvitysten avulla saamme lisää tietoa ja enemmän ymmärrystä johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi. Työkaluja ja toimintamalleja jakamalla pyrimme saamaan aikaan toimintatapojen ja kulttuurin muutosta.
  • Viestintämme on mielenkiintoista, rohkeaa ja kansantajuista. Muokkaamme ihmisten mielikuvia positiiviseksi liikkumista kohtaan. Luomme mielikuvaa siitä, mitä liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus arjessa tarkoittavat. Pyrimme luomaan ajankohtaisia ilmiöitä ja tartumme olemassa oleviin ilmiöihin omalla näkökulmallamme.
Strategiakuvassa on kerrottuna mm. visio, arvot ja tavoitteet.

Liikkuen läpi elämän

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisen Liikkuvat-kokonaisuuden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kokonaisuuteen kuuluvat Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen, Ikiliikkuja ja Liikkuva perhe -ohjelmat.

Liikkuva varhaiskasvatus – Rakennetaan yhdessä liikkuvampaa lapsuutta
Liikkuva koulu – Aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä
Liikkuva opiskelu – Aktiivisuutta ja opiskelukykyä
Liikkuva aikuinen – Aktiivisuus on uusi normaali
Ikiliikkuja – Lisää voimaa eläkevuosiin
Liikkuva perhe – Aktiivista yhdessäoloa

Liikkuva aikuinen -ohjelmaa koordinoi Likes Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Alaamme ohjaavat megatrendit

Globaalit megatrendit vaikuttavat meihin, teemmepä mitä tahansa. Terveyden edistämisen suuntaa ja tilaa ohjaavat yhteiskunnalliset ja yksilöön kohdistuvat megatrendit.

Yhteiskunnassamme väestö ikääntyy. Elämme entistä pidempään, mutta olemmeko vanhana terveitä ja toimintakykyisiä? Entä pysyykö pienenevä työikäinen väestö kunnossa? Ilmastonmuutoksella on kiire, ja yhä useampi tekee arkisia valintojaan kantaen huolta myös maapallon hyvinvoinnista. Tämä näkyy arkisessa liikkumisessamme. Taloudellinen epävarmuus uhkaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Tämä tarkoittaa, että yhä useampi voi olla vaarassa pudota matkasta. Väestön polarisaatiossa ääripäät menevät yhä kauemmas toisistaan. Tämä heijastuu myös liikunnassa. Hyväosaiset liikkuvat enemmän ja voivat hyvin, mutta vähävaraisilla liikkumattomuus lisääntyy ja terveysongelmat kasaantuvat. Köyhyydestä, työttömyydestä tai mielenterveysongelmista seuraa syrjäytymistä. Se estää ihmisiä osallistumasta normaaleihin yhteiskunnan toimintoihin, kuten myös liikkumiseen.

Elämäämme ohjaavat mukavuus ja helppous. Autolla pääsee. Hissi tulee tilattua yhden kerroksen matkalle alaspäin. Työpäivän jälkeen sohva ja Netflix huutelevat seurakseen. Elämme jatkuvassa tietotulvassa, joka haastaa jaksamistamme. Terveysliikunnan viestien on kamppailtava vastaanottajan huomiosta tietotulvan keskellä.

HISTORIA

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma perustettiin alun perin viisivuotiseksi terveysliikunnan hankemallien kokeiluohjelmaksi vuonna 1995. Ohjelman rahoitus tuli opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä. Perustamisen aikaan kahden ministeriön yhteisrahoitteinen poikkihallinnollinen toimintaohjelma oli edistyksellinen. KKI-ohjelman 25 toimintavuoden aikana lähes jokaisessa Suomen kunnassa oli KKI-hanke, monissa useitakin. Hanketoiminta laajeni kuntatasolta liikunta- ja terveysjärjestöihin sekä työyhteisöihin. Sittemmin ohjelman toiminta laajentui monipuoliseen terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen työelämässä, terveydenhuollossa ja liikkumisen olosuhteissa. KKI-ohjelma päättyi vuoden 2019 lopussa.

Vuoden 2020 alussa aloitti toimintansa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Liikkuva aikuinen -ohjelma, jonka tavoite on kunnianhimoinen ja kirkas: saada työikäiset liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Uusi ohjelma puhuu erityisesti arkisen aktiivisuuden ja liikkumisen puolesta. Ohjelma tekee myös työtä sen eteen, että yhteiskuntaa rakennetaan liikkumista suosivaksi kaikille, olipa elämäntilanne mikä hyvänsä. Liikkuva aikuinen -ohjelma jatkaa toimintansa päättäneen Kunnossa kaiken ikää -ohjelman perintöä.  Vaikka toiminnan painopisteitä on muutettu ja toimintaa uudistettu, on tavoite edelleen sama – että suomalaiset pysyisivät kunnossa kaiken ikää.

Satu Kankkonen

johtava asiantuntija
050 431 0490
satu.kankkonen@jamk.fi

Vastaan Liikkuva aikuinen -kokonaisuuden johtamisesta. Olen liikkumisen edistämisen pitkän linjan asiantuntija ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolestapuhuja. Inspiroidun monialaisesta yhteistyöstä, laajojen kokonaisuuksien hahmottamisesta ja niiden selittämisestä. Uusien näköalojen luominen ilahduttaa aina. Golfvalmentajan ominaisuudessa ajattelen, että huomio kannattaa pitää kohteessa, johon ajattelit osua.

Likes

Likes-tulosalueen kaikkien työntekijöiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Sari Kivimäki. Sari Kivimäki.

Sari Kivimäki

kehittämispäällikkö
0400 247 444
sari.kivimaki@jamk.fi
Twitter: @sari_kivimaki

Vastaan liikuntaneuvonnan palveluketjujen kehittämisestä yhdessä laajan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkoston kanssa. Hyödynnän työssäni vuosien kokemusta liikuntaneuvonnan laadun kehittämisestä. Sytyn erityisesti toimistomme ja verkostomme yhteisistä ponnisteluista ja onnistumisista.

Katariina Tuunanen Katariina Tuunanen.

Katariina Tuunanen

ohjelmakoordinaattori
040 635 1026
katariina.tuunanen@jamk.fi
Twitter: @KatariinaTuu
LinkedIn: Katariina Tuunanen

Vastaan liikuntaneuvonnan palveluketjujen kehittämisestä. Työtehtäviini kuuluvat verkostotyö, koulutukset, viestintä sekä vaikutusten todentaminen. Innostun järjestelmällisen yhteistyön tuloksista.

Miia Malvela. Miia Malvela.

Miia Malvela

kehittämispäällikkö
050 443 2376
miia.malvela@jamk.fi
Twitter: @MMalvela
LinkedIn: miiamalvela 

Vastaan Liikkuva työelämä -kokonaisuudesta, jossa yhdistyvät sekä työelämän että liikunnan edistämisen tarpeet. Muotoilen liikuntaa eri tarkoituksiin ja rakennan kokonaisuuksia yhdessä toimistomme väen sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Pidän iloisesta meiningistä ja kekseliäistä ratkaisuista.

Reetta Laakkonen. Reetta Laakkonen.

Reetta Laakkonen

ohjelmakoordinaattori       
044 459 6168
reetta.laakkonen@jamk.fi

Vastaan Liikkuva työelämä -kokonaisuudesta, jossa erilaisin keinoin ja toimenpitein herätellään suomalaisia työpaikkoja ja työntekijöitä satsaamaan työkykyyn ja -hyvinvointiin liikunnallisin keinoin. Motivoidun yhdessä tekemisestä, positiivisista muutoksista ja ihmisten onnistumisista.

Tanja Onatsu. Tanja Onatsu.

Tanja Onatsu

asiantuntija
040 588 0263
tanja.onatsu@jamk.fi
Twitter: @tanjaonatsu
LinkedIn: Tanja Onatsu

Minun työtehtäväni on työmatkaliikkumisen edistäminen. Vahvimmillani olen verkostotyöskentelyssä ja koen, että parhaat ideat syntyvät yhteistyönä. Inspiroidun rohkeasta ajattelusta, ratkaisujen etsimisestä ja ihmisistä.

Teemu Ripatti

ohjelmakoordinaattori
050 414 1449
teemu.ripatti@jamk.fi

Vastaan yrittäjäjärjestöyhteistyöstä sekä sivistystoimien työkyvyn ja liikunnallisen elämäntavan edistämisestä.


Sari Kivimäki. Sari Kivimäki.

Sari Kivimäki

kehittämispäällikkö
0400 247 444
sari.kivimaki@jamk.fi
Twitter: @sari_kivimaki

Vastaan liikuntaneuvonnan palveluketjujen kehittämisestä yhdessä laajan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkoston kanssa. Hyödynnän työssäni vuosien kokemusta liikuntaneuvonnan laadun kehittämisestä. Sytyn erityisesti toimistomme ja verkostomme yhteisistä ponnisteluista ja onnistumisista.

Elina Tarkiainen. Elina Tarkiainen.

Elina Tarkiainen

ohjelmakoordinaattori
0400 968 646
elina.tarkiainen@jamk.fi

Työnkuvaani kuuluu liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusten seuranta yhdessä Likesin tiimin kanssa. Järjestän mm. hankkeiden tukitoimiin liittyviä OKM-hankefoorumeja. Innostun hedelmällisestä työskentelystä hankeverkostoissa.

Annamaija Manninen. Annamaija Manninen.

Annamaija Manninen

viestintäpäällikkö
044 769 5384
annamaija.manninen@jamk.fi
Twitter: @ammanninen
LinkedIn: Annamaija Manninen

Linjaan ja luotsaan Liikkuva aikuinen -ohjelman viestintää. Tärkeimpänä tehtävänäni on keksiä keinoja, joilla ohjelman brändi tulee tunnetuksi ja ydinsanomamme leviää kaiken kansan tietoisuuteen. Työssäni saan potkua villeistä ideointipalavereista ja sisällöntuotannosta.

Anna Suutari. Anna Suutari.

Anna Suutari

viestinnän asiantuntija
0400 247 986
anna.suutari@jamk.fi
LinkedIn: Anna Suutari

Vastuullani on Liikkuva aikuinen -ohjelman verkkoviestinnän ja sosiaalisen median ylläpito ja kehittäminen sekä kampanjoiden ja tapahtumien viestintä ja markkinointi. Parhaimmillani olen saadessani työskennellä inspiroivien ihmisten ympäröimänä yhteisten päämäärien tavoittamiseksi. Innostun oivaltavasta ja kohderyhmäänsä kolahtavasta viestinnästä.