Liikunnan edistäjät istuvat toimistossa hikunauhat päässä.

Liikkumisen edistäminen kuuluu kaikille

Tervetuloa mukaan!

Mahdollisuuksia liikkumiseen on joka päivä ja kaikkialla. Kuitenkin noin 80 prosenttia työikäisistä liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Potentiaalia lisätä hyvinvointia liikkumisen keinoin on runsaasti. Perinteinen valistustyö ei pure, eivätkä perinteiset liikunnan edistämisen tavat enää riitä. Tarvitaan uusia keinoja ja paljon tekijöitä. Uusi aktiivinen normaali saavutetaan yhdessä.

Buustia teidänkin tekemiseenne

Liikkumisen ja arkisen aktiivisuuden lisäämiseen voivat vaikuttaa kaikki, koska kyseessä on kulttuurinen ja rakenteellinen asia. Esimerkiksi perheen sekä läheisten ihmisten arvot vaikuttavat meidän jokaisen liikkumisvalintoihin. Se miten tärkeänä liikkumista pidetään, näkyy meille myös muussa ympäristössä, esimerkiksi lääkärin vastaanotolla ja työpaikan arjessa, puhumattakaan mediasta ja poliittisesta päätöksenteosta.

Työikäisten liikkuminen lisää heidän toiminta- ja työkykyään ja vaikuttaa edelleen siihen, miten hyvinvointimme ja taloutemme rullaavat.  Liian vähäinen liikkuminen koskettaa koko yhteiskuntaa kehdosta hautaan ja kaikkea siltä väliltä.  Myös teidän alanne ja organisaationne saa lisäpotkua siitä, että työ- ja toimintakyky paranevat.

Kun haluat olla mukana rakentamassa aktiivisempaa arkea, voit toimia näin:

Onko meillä yhteisiä tavoitteita?

Me olemme halukkaita

Jos teillä on saman suuntaisia tavoitteita, olkaa rohkeasti yhteydessä. Me voimme tarjota sparrausta ideoidenne ja toimintanne kehittämiseen, koulutusta ja webinaareja tai vaikka puheenvuoron tilasuuteenne/tapahtumaanne.

Verkostossa on voimaa

Liikkuva aikuinen -ohjelma uskoo yhteistyön ja verkostojen voimaan. Kun suomalaiset liikkuvat enemmän, koko yhteiskunta voi paremmin ja kaikki hyötyvät. Tehtävä on kuitenkin iso, ja tuloksia voimme saavuttaa vain yhteistyöllä.

Liikkuva aikuinen -ohjelmalla on työryhmiä ja foorumeita, joissa mietitään, kuinka liikkumista voidaan edistää eri yhteyksissä:

  • Liikkuva työelämä -työryhmän tehtävänä on miettiä, kuinka liikkuminen saadaan nykyistä tiiviimmäksi osaksi työelämää.
  • Fiksusti töihin -foorumi toimii aktiivisen ja kestävän työmatkaliikkumisen edistäjänä valtakunnallisesti.
  • Liikuntaneuvonnan starttifoorumi on tarkoitettu neuvontaa käynnistäville kunnille.
  • Liikuntaneuvonnan kehittämisfoorumi tuo esille toimivia ja laadukkaita liikuntaneuvonnan palveluketjun ja liikuntaneuvonnan toimintatapoja kunnista.
  • Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumi tekee avauksia siitä, miten liikuntaneuvonta voi linkittyä osaksi perusterveydenhuoltoa ja luo käytännön toimintatapoja liikuntaneuvontatyöhön.
  • Liikkujan Apteekki -ohjausryhmä kehittää ja koordinoi terveysliikuntaa osaksi apteekkien toimintaa.