VERKKOSIVUSTOJEMME TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia Liikkuva aikuinen -ohjelman ylläpitämiä sivustoja. Näiden verkkosivustojemme osoitteet ovat:
https://liikkuvaaikuinen.fi
https://liikkuvatyoelama.fi
https://liikuntaneuvonta.fi
https://liikkujanapteekit.fi
https://porraspaivat.fi
https://olipakerranmies.fi

REKISTERINPITÄJÄ
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä

HENKILÖTIEDOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Nimi: Anna Suutari
Sähköposti: anna.suutari@jamk.fi
Osoite: Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
puhelinnumero: 0400 247 986

Rekisterin nimi on Liikkuva aikuinen -ohjelman verkkosivustojen, uutiskirjeiden ja kyselyiden henkilötietorekisteri.

Rekisteri perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön: HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 § JA 24 § & GDPR:N (679/2016) ARTIKLAT 13, 14 JA 30

Rekisterin tarkoitus on Liikkuva aikuinen -ohjelman henkilötietojen käyttö ohjelman viestinnällisissä toimenpiteissä (sähköpostilistat, kyselyt, tapahtumat). Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä käytetä kaupallisiin markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö ja henkilöryhmät


Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyn itse verkkosivuilla, uutiskirjejärjestelmässä tai kyselyissä ilmoittamia tietoja. Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: nimi, ammattinimike/asema, yritys/organisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, organisaation yhteystiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn ilmoittamat tiedot Liikkuva aikuinen -ohjelman (entinen KKI-ohjelma) uutiskirjepalveluissa sekä sivustoilla
https://liikkuvaaikuinen.fi (entinen kkiohjelma.fi)
https://liikkuvatyoelama.fi
https://liikuntaneuvonta.fi
https://liikkujanapteekit.fi
https://porraspaivat.fi
https://olipakerranmies.fi (entinen suomimies.fi)

Lisäksi Facebook Inc. -yhtiön Facebook Pixel -evästeen avulla voimme kohdentaa Facebook-mainontaa sivustollamme vierailleille käyttäjille sekä seurata mainonnan tuloksia. Liikkuva aikuinen -ohjelma ei kuitenkaan itse pysty yksilöimään sivustolla vierailleita käyttäjiä. Lisätietoa Facebook Pixel -työkalusta: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan Rekisterinpitäjä ja käsittelijä sekä erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä/yhteisöllä on oikeus muun muassa:
• Pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
• Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
• Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena Rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä ulkopuoliselle sivustolle.