Mies ja nainen kantavat yhdessä puuta.

Yhdessä teemme aktiivisuudesta uuden normaalin

Kun työikäiset lisäävät liikkumista, kaikki hyötyvät. Myös teidän organisaationne. Ja yhteistyöllä saamme aikaan vielä enemmän.

Tuloksia tehdään yhdessä. Siksi me etsimme kumppaneiksemme yrityksiä, kuntia, järjestöjä, ammattiliittoja…kaikkia, joita kiinnostaa saada suomalaiset työikäiset liikkumaan enemmän ja voimaan paremmin. Olkaa yhteydessä, etsitään toiminnan tapoja, joista hyötyvät kaikki.

Näin yhteistyökumppanimme meistä kertovat

”Liikkuva aikuinen on tarjonnut Hengitysliitolle vankkaa asiantuntemusta ja yhteistyön mahdollisuuksia hengityssairaiden liikuntaneuvonnan ja liikunnan olosuhteiden edistämisessä, liikunnan palveluketjujen rakentamisessa, materiaalien tuottamisessa ja työikäisten hengityssairaiden liikkumisen edistämisessä. Yhteistyö on ollut vastavuoroista, sujuvaa, mutkatonta, avointa, rakentavaa ja hyvähenkistä!”

Veera Farin ja Janne Haarala, Hengitysliitto

”Liikkuva aikuinen -ohjelmalle on tunnusomaista asiantuntemus, virkistävän uudet ideat ja kokemus verkostomaisesta työotteesta. Nämä kaikki hyödyttävät myös meitä yhteistyökumppaneita.”

Tytti Viinikainen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

”Ohjelma on ollut linkki muiden kuntien toimijoihin, mitä kautta olen saanut tärkeän yhteistyöverkoston. Tärkeitä käytännön toimintoja kunnalle ja maakunnalle ovat olleet mm. SuomiMies seikkailee -kiertueet ja testirekka. Myös Liikkuva aikuinen -ohjelman tuottamista viestintämateriaaleista on suuri apu. Suosittelen yhteistyötä erityisesti, kun tarvitaan asiantuntijaosaamista kuntaan tai maakuntaan, mm. luentoja, taustatietoa ja tukea liikuntaneuvontatoimintaan.”

Aija Rautio, Eksote

Kolme ihmistä istuu soutuveneessä järvellä.

Onko meillä yhteisiä tavoitteita?

Me olemme halukkaita

  • tekemään työtä, jotta työpaikoilla vähennetään istumista, lisätään liikettä ja ylipäätään vahvistetaan työkykyä liikunnan keinoin  
  • tukemaan liikuntaneuvontaa käynnistäviä ja kehittäviä paikallisia sekä alueellisia toimijoita

Jos teillä on saman suuntaisia tavoitteita, olkaa rohkeasti yhteydessä. Me voimme tarjota sparrausta ideoidenne ja toimintanne kehittämiseen, koulutusta ja webinaareja tai vaikka puheenvuoron tilasuuteenne/tapahtumaanne.

Talkoolaiset vetävät venettä vesiltä.

TULE MUKAAN ETUKENO-VERKKOTAPAHTUMIIN!

Etukeno on maksuttomien verkkotapahtumien sarja, joka pureutuu liikkumisen ja etenkin liikkumattomuuden kysymyksiin.

Neljä viidestä työikäisestä ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Miten heidät saadaan liikkeelle? Onko kaikki keinot jo käytetty vai vieläkö löytyy uusia? Etukenossa etsitään ratkaisuja rohkeasti ja ennakkoluulottomasti.

Etukeno-verkkotapahtuman tunnuskuva

Ajankohtaista

Lue kaikki >

Hyville ideoille on tarjolla myös rahoitusta

Jos organisaatiossanne on halua lisätä liikettä, voitte tehdä paljon ihan omin voimin, hyvien neuvojen avulla. Toimintaan on tarvittaessa tarjolla rahoitustakin monista kanavista.
Lue lisää >

Mies kasaa kolikkoja pinoon.

Tarjoamme rahoituksen saaneille hankkeille monenlaista tukea

Lue lisää >

Asiantuntijamme palvelevat

Jyrki Komulainen. Jyrki Komulainen.

Jyrki Komulainen

ohjelmajohtaja
0500 542 193
jyrki.komulainen@liikkuvaaikuinen.fi

Olen ministeriöiden, virastojen, järjestöjen ja työelämän kanssa asioinnin konkari. Sen verran olen optimisti, että uskon asioilla olevan tapana järjestyä.

Likes

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likesin kaikkien työntekijöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta likes.fi

Sari Kivimäki. Sari Kivimäki.

Sari Kivimäki

kehittämispäällikkö
0400 247 444
sari.kivimaki@liikkuvaaikuinen.fi
Twitter: @sari_kivimaki

Vastaan liikuntaneuvonnan palveluketjujen kehittämisestä yhdessä laajan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkoston kanssa.  Hyödynnän työssäni vuosien kokemusta liikuntaneuvonnan laadun kehittämisestä. Sytyn erityisesti toimistomme ja verkostomme yhteisistä ponnisteluista ja onnistumisista.

Katariina Tuunanen Katariina Tuunanen.

Katariina Tuunanen

(vanhempainvapaalla)
ohjelmakoordinaattori
040 635 1026
katariina.tuunanen@liikkuvaaikuinen.fi
Twitter: @KatariinaTuu
LinkedIn: Katariina Tuunanen

Vastaan liikuntaneuvonnan palveluketjujen kehittämisestä. Työtehtäviini kuuluvat verkostotyö, koulutukset, viestintä sekä vaikutusten todentaminen. Innostun järjestelmällisen yhteistyön tuloksista.

Mira Juuma. Mira Juuma.

Mira Juuma

vs. ohjelmakoordinaattori
044 263 0041
mira.juuma@liikkuvaaikuinen.fi

Vastaan liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittämisestä. Uskon, että yhdessä tekemällä päästään parhaimpiin tuloksiin. Innokkuus ja aktiivisuus ovat avain monen haasteen edessä.

Miia Malvela. Miia Malvela.

Miia Malvela

kehittämispäällikkö
050 443 2376
miia.malvela@liikkuvaaikuinen.fi
Twitter: @MMalvela
LinkedIn: miiamalvela 

Vastaan Liikkuva työelämä -kokonaisuudesta, jossa yhdistyvät sekä työelämän että liikunnan edistämisen tarpeet. Muotoilen liikuntaa eri tarkoituksiin ja rakennan kokonaisuuksia yhdessä toimistomme väen sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Pidän iloisesta meiningistä ja kekseliäistä ratkaisuista.

Reetta Laakkonen. Reetta Laakkonen.

Reetta Laakkonen

ohjelmakoordinaattori       
044 459 6168
reetta.laakkonen@liikkuvaaikuinen.fi

Vastaan Liikkuva työelämä -kokonaisuudesta, jossa erilaisin keinoin ja toimenpitein herätellään suomalaisia työpaikkoja ja työntekijöitä satsaamaan työkykyyn ja -hyvinvointiin liikunnallisin keinoin. Motivoidun yhdessä tekemisestä, positiivisista muutoksista ja ihmisten onnistumisista.

Tanja Onatsu. Tanja Onatsu.

Tanja Onatsu

ohjelmakoordinaattori
040 588 0263
tanja.onatsu@liikkuvaaikuinen.fi
Twitter: @tanjaonatsu
LinkedIn: Tanja Onatsu

Minun työtehtäväni on työmatkaliikkumisen edistäminen ja Liikkujan Apteekki -konsepti. Vahvimmillani olen verkostotyöskentelyssä ja koen, että parhaat ideat syntyvät yhteistyönä. Inspiroidun rohkeasta ajattelusta, ratkaisujen etsimisestä ja ihmisistä.

Tanja Onatsu. Tanja Onatsu.

Tanja Onatsu

ohjelmakoordinaattori
040 588 0263
tanja.onatsu@liikkuvaaikuinen.fi
Twitter: @tanjaonatsu
LinkedIn: Tanja Onatsu

Minun työtehtäväni on työmatkaliikkumisen edistäminen ja Liikkujan Apteekki -konsepti. Vahvimmillani olen verkostotyöskentelyssä ja koen, että parhaat ideat syntyvät yhteistyönä. Inspiroidun rohkeasta ajattelusta, ratkaisujen etsimisestä ja ihmisistä.

Elina Tarkiainen. Elina Tarkiainen.

Elina Tarkiainen

ohjelmakoordinaattori
0400 968 646
elina.tarkiainen@liikkuvaaikuinen.fi

Työnkuvaani kuuluu liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusten seuranta yhdessä Likesin tiimin kanssa. Järjestän mm. hankkeiden tukitoimiin liittyviä OKM-hankefoorumeja. Innostun hedelmällisestä työskentelystä hankeverkostoissa.

Annamaija Manninen. Annamaija Manninen.

Annamaija Manninen

viestintäpäällikkö
044 769 5384
annamaija.manninen@liikkuvaaikuinen.fi
Twitter: @ammanninen
LinkedIn: Annamaija Manninen

Linjaan ja luotsaan Liikkuva aikuinen -ohjelman viestintää. Tärkeimpänä tehtävänäni on keksiä keinoja, joilla ohjelman brändi tulee tunnetuksi ja ydinsanomamme leviää kaiken kansan tietoisuuteen. Työssäni saan potkua villeistä ideointipalavereista ja sisällöntuotannosta.

Anna Suutari. Anna Suutari.

Anna Suutari

viestinnän asiantuntija
0400 247 986
anna.suutari@liikkuvaaikuinen.fi
Twitter: @AnnaSuu
LinkedIn: Anna Suutari

Vastuullani on Liikkuva aikuinen -ohjelman verkkoviestinnän ja sosiaalisen median ylläpito ja kehittäminen sekä kampanjoiden ja tapahtumien viestintä ja markkinointi. Parhaimmillani olen saadessani työskennellä inspiroivien ihmisten ympäröimänä yhteisten päämäärien tavoittamiseksi. Innostun oivaltavasta ja kohderyhmäänsä kolahtavasta viestinnästä.

Riitta Muhonen. Riitta Muhonen.

Riitta Muhonen

verkkoviestinnän suunnittelija
044 788 2983
riitta.muhonen@liikkuvaaikuinen.fi
Twitter: @riittamuhonen

Vastaan digitaalisen viestinnän, kuten verkkosivujen ja sosiaalisen median kehittämisestä. Tärkeässä roolissa on myös ohjelman rohkean brändin rakentaminen yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Innostun erityisesti osallisuudesta, ihmisläheisyydestä, huumorista ja Facebook-tykkäyksistä.