Kolme ihmistä istuu soutuveneessä järvellä.

Yhteistyökumppanimme kertovat

Liikunnan aluejärjestöt ja Liikkuva aikuinen -ohjelma – erikseen vahvoja, yhdessä ylivoimaisia!

Viime vuosikymmeninä liikuntakulttuuri on kehittynyt maassamme valtavasti. Aloittaessamme aikanaan yhteistyötä KKI-ohjelman kanssa 1990-luvulla puhuttiin kuntourheilusta, 2000-luvun alussa kuntoliikunnasta, 2010-luvulla terveysliikunnasta ja nykyisin liikunta käsitetään keskeisenä hyvinvointipolitiikan välineenä.

Yhdessä KKI-ohjelman ja nyttemmin Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa olemme olleet tätä kehitystä edistämässä, ja voimme olla ylpeitä saavutetuista tuloksista. Tutkimus, kehitystyö, lukuisat yhteiset kumppanimme sekä arviointitoiminnan kehittyminen ovat luoneet pohjaa menestykselle.

Liikunnan aluejärjestöt ovat kyenneet luomaan ”jalkauttamiselle” välttämättömät verkostot koko Suomeen. Olemme antaneet osaamisemme hankearviointien, tukitoimien, tapahtumien ja kiertueiden käyttöön.

Panos–tuotossuhteessa KKI-ohjelma sekä sen jalanjäljissä Liikkuva aikuinen -ohjelma on ollut vertaansa vailla – kiitos kaikille ohjelmassa toimineille ja siihen osallistuneille. Ohjelman aikana olemme saaneet tutustua sitoutuneisiin ammattilaisiin, joiden kanssa on ollut ilo kehittää suomalaista liikuntakulttuuria eteenpäin.

Hienoa, että olette olemassa!

Liikunnan aluejärjestöjen puolesta Ari Koskinen, Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU)


”Teemme paljon yhteistyötä kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä sekä kestävän ja aktiivisen työmatkaliikenteen parissa. Nämä teemat istuvat sekä meidän että Liikkuva aikuinen -ohjelman ydintavoitteisiin – win-win-tilanne siis. Liikkuva aikuinen -ohjelmalle on tunnusomaista asiantuntemus, virkistävän uudet ideat ja kokemus verkostomaisesta työotteesta. Nämä kaikki hyödyttävät myös meitä yhteistyökumppaneita.”

Tytti Viinikainen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

”Olemme tehneet antoisaa yhteistyötä Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa jo ohjelman syntyajoista lähtien 90-luvulta. Iso yhteinen ponnistus on ollut Liikkuva aikuinen -ohjelman, Hengitysliiton, Apteekkariliiton ja Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen Liikkuja Apteekki -konsepti, johon kuuluu tänä päivänä yli 200 apteekkia.

Olemme tehneet vuosien saatossa yhteistyötä erilaisissa kampanjoissa ja tapahtumissa, kuten Lisäaikaa liikunnalle -kampanja, SuomiMies seikkailee -rekkakiertue, Kunnon Laiva ja Kunnon Päivät.

Liikkuva aikuinen -ohjelma on tarjonnut Hengitysliitolle vankkaa asiantuntemusta ja yhteistyön mahdollisuuksia hengityssairaiden liikuntaneuvonnan ja liikunnan olosuhteiden edistämisessä, liikunnan palveluketjujen rakentamisessa, materiaalien tuottamisessa ja työikäisten hengityssairaiden liikkumisen edistämisessä. Yhteistyö on ollut vastavuoroista, sujuvaa, mutkatonta, avointa, rakentavaa ja hyvähenkistä!”

VEERA FARIN JA JANNE HAARALA, HENGITYSLIITTO

”KKI-ohjelma (nykyinen Liikkuva aikuinen -ohjelma) on ollut monella tapaa merkityksellinen toimija ja rinnalla kulkija työurani varrella. Liikuntaneuvonnan kehittämisen aloitimme Lappeenrannassa jo vuonna 2010. Olen saanut työhöni aina apua ja tukea, kun sitä olen tarvinnut. Olemme tehneet yhteistyötä erilaisissa liikunta- ja elintapaneuvontahankkeissa. Myönnetyt hankerahat ovat olleet merkityksellisiä, mutta sen lisäksi hanketyön kokonaisvaltainen tuki on ollut tärkeää.

Ohjelma on ollut linkki muiden kuntien toimijoihin, jota kautta olen saanut tärkeän yhteistyöverkoston. Tärkeitä käytännön toimintoja kunnalle ja maakunnalle ovat olleet mm. SuomiMies seikkailee -kiertueet ja testirekka. Myös Liikkuva aikuinen -ohjelman tuottamista viestintämateriaaleista on suuri apu. Suosittelen yhteistyötä erityisesti, kun tarvitaan asiantuntijaosaamista kuntaan tai maakuntaan mm. luentoja, taustatietoa ja tukea liikuntaneuvontatoimintaan.”

Aija Rautio, Eksote


”Meillä on Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa yhteinen tavoite: pitää työntekijät työkykyisinä ja hyvinvoivina työelämässä. Kunnossa kaiken ikää on ollut teemana laajasti JHL:n koulutuksissa, joissa kurssilaisten omien valintojen merkitystä on herätelty toiminnallisin keinoin. Suosittelen yhteistyötä, Liikkuva aikuinen on kaikille win-win.”

Tuula Haavasoja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

”Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on ollut yhteistyössä Kunnossa kaiken ikää -ohjelman eli nykyisen Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa vuodesta 2017. Aloitimme yhteistyön mm. huoltoasemilla, messuilla ja tilaisuuksissa, joissa olemme kohdanneet ammattikuljettajia. Yhteistyön tarkoituksena on ollut herätellä kuljettajat ymmärtämään oman terveytensä merkitys niin työssä jaksamisessa kuin vapaa-ajalla.

Huomasimme, että hyvin toimineelle yhteistyölle on kehitettävä konkreettisempi jatkoaskel. Tämän pohdinnan ja suunnittelun tuloksena syntyi Liikkuva työpaikka -hanke, joka osoittautui niin tuloksiltaan kuin myönteisen palautteen perusteella onnistuneeksi pilotiksi. Hanke onnistui aktiivisten osallistujien, Kunnossa kaiken ikää -ohjelman ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n suuren työpanoksen sekä Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT:n tuen ansiosta. Tästä suuri kiitos koko porukalle.”

JUHA HÄKKINEN, AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄLIITTO AKT RY

Nainen nousee kuorma-autosta.