Kaupunkipyöräilijä

Asikkala sai rattaansa pyörimään ja kuntalaiset liikkumaan

Päijät-Hämeessä sijaitsevan noin 8 200 asukkaan Asikkalan kuntastrategiaan terveysliikunta ja hyvinvoinnin edistäminen ovat kuuluneet jo kymmenen vuoden ajan.

Asikkalan kunta on julistautunut terveysliikuntakunnaksi ja liikunta on yksi kunnan strategian painopisteistä.

Asikkalassa halutaan edistää kansanterveyttä, kuntalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja sekä vastuunottoa omasta elämästä. Esteitä liikkumisen aloittamiselle sekä aktiiviselle harrastamiselle on systemaattisesti poistettu.

Panostus liikuntaan näkyy kunnan toiminnassa monella tapaa. Asikkalan terveysliikuntaryhmätarjonta on laaja ja kunta kehittää aktiivisesti lähiliikuntapaikkoja sekä liikkumisen olosuhteita.

Kuntaan on palkattu kolme vakinaista liikunnanohjaajaa, kaikki kunnan koulut ovat liikkuvia kouluja ja jokaisessa päiväkodissa on liikuntavastaava. Kunnan omistamat liikuntatilat ovat kaikille kuntalaisille maksuttomia. Koko kunnan alueelle on luotu kattava ja monipuolinen lähiliikuntapaikkaverkosto.

Liikuntaneuvontaan kuntalaisia ohjataan tarvittaessa jo neuvolaikäisestä alkaen. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat kuntalaiset pääsevät nopeasti liikuntaneuvontaan.

Liikkuva Asikkala -toimintamalli kattaa kaikki ikäryhmät sekä jokaiselle kohderyhmälle oman toimintasuunnitelman. Liikunnan ja terveyden edistämisen keinoja Asikkalassa ovat muun muassa erityis- ja terveysliikunnan ohjaus, liikuntaneuvonta- ja liikkumislähetekäytäntö, erilaiset liikuntatapahtumat, kesätoiminta lapsille ja nuorille, erilaiset hankkeet, terveysliikuntakoulutus, liikuntapaikkojen suunnittelu ja käyttövuorojen jakaminen sekä liikuntavälinekirjasto.

Kaiken toiminnan lähtökohtana Asikkalassa on ollut yhteistyö eri sektoreiden välillä, erityisesti rohkea yhteistyö soten ja liikuntatoimen kesken. Pelkästään kunnan omana työnä nämä asiat eivät kuitenkaan onnistu, vaan yhteistyötä tehdään niin liikuntaseurojen, yhdistysten, yritysten kuin vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Asikkala valittiin Suomen liikkuvammaksi kunnaksi vuonna 2018.