Liikuntaneuvoja ja asiakas keskustelevat liikuntaneuvojan työhuoneessa.

Lappeenranta panostaa liikuntaneuvontaan

Voi hyvällä syyllä sanoa, että Lappeenranta on ollut maakuntansa hyvinvoinnin edistämisen suunnannäyttäjä ottamalla erityisesti huomioon terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat.

Lappeenrannan kaupunki on toteuttanut jo vuosia aktiivista ja asiakaslähtöistä liikuntapolitiikkaa. Lappeenrannan liikuntatoimen työntekijät pohtivat 2010-luvun alussa, mistä löytäisivät liikkumattomat kuntalaiset ja miten heitä voisi kannustaa liikkeelle.  Taustalla oli tuttu tilanne, että liikuntaryhmät täyttyivät vuosi toisensa jälkeen samoista asiakkaista. Liikuntaryhmät ja lenkkipolut eivät houkutelleet liikkumattomia. Piti siis luoda tuote, joka oli suunnattu liikkumattomalle kuntalaiselle.  

Yhteisellä tekemisellä vaikuttavuutta

Kaupunki päätyi hakemaan hankerahoitusta, ja sen turvin käynnistettiin kuntalaisten elintapoja tukeva palvelu, liikuntaneuvonta. Tavoitteena oli henkilökohtaisten neuvontakäyntien avulla innostaa asiakkaita liikunnalliseen elämäntapaan. Aluksi työstä vastasi liikuntatoimi, mutta nopeasti ymmärrettiin, että terveydenhuollon kumppanuus on laadukkaan toiminnan edellytys. Liikuntatoimi jalkautui Lappeenrannan hyvinvointiasemille, eikä liikkumattomia tarvinnut enää etsiä. Liikuntaneuvonta käynnistyi usealla EKSOTEn hyvinvointiasemalla, ja asiakkaat saivat kimmokkeen neuvontaan lääkäreiltä ja hoitajilta.

Palvelu sai positiivisen vastaanoton sekä asiakkailta, että terveydenhuollosta. Uusi toiminta motivoi myös henkilöstöä, joka pääsi kehittämään aivan uudenlaista konseptia. Lappeenrannan liikuntaneuvonta astui ison askeleen, kun BMI 40 -kortti otettiin käyttöön. Liikuntatoimi halusi suunnata neuvontapalvelun erityisesti sairaalloisen lihaville työikäisille kuntalaisille. Kortin kertamaksulla on mahdollisuus käyttää kunnan liikuntapalveluja rajattomasti vuoden ajan. Kortti on levinnyt parin viime vuoden aikana Lappeenrannasta useaan kuntaan.

Lappeenrannassa liikunnallisuuden edistäminen ei ole vain liikuntatoimen asia, vaan siitä ovat kiinnostuneet myös kaupungin viheraluetoiminta, sivistys- ja kulttuuritoimi sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Terveyttä edistävä liikunta on esillä maakunnallisessa hyvinvointisuunnitelmassa ja hyvinvointiraportissa.  Lappeenrannan strategian hyvinvointi- ja sivistysohjelman yhtenä tavoitteena on, että liikunnallinen elämäntapa ja terveyttä edistävä liikunta lisääntyvät.

MATKA KOHTI HYVINVOINTIA JATKUU – HYVINVOINTIVALMENTAJAT TERVEYDENHUOLLON TIIMIIN

Liikuntaneuvonnan laajennuttua koko EKSOTEn kuntiin, käynnistettiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä hyvinvointivalmentajamalli-hanke. Hyvinvointivalmentaja on terveydenhuollon ammattilainen, joka toimii kuntien liikuntaneuvojien työparina ja vahvistaa samalla Etelä-Karjalan elintapaneuvontaprosessia. Toiminta pyrkii tavoittamaan terveytensä kannalta riskiryhmässä olevat kuntalaiset oikea-aikaisesti. Tavoitteena on myös tarjota heille elintapaneuvontaa, vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten ja kuntien liikuntatoimien yhteistyötä, sekä vahvistaa liikuntalähetteen käyttöönottoa Etelä-Karjalassa. Samalla myös tuotetaan liikunta- ja elintapaneuvonnasta vaikuttavuustietoa sekä kehitetään ja vakiinutetaan elintapaneuvonta osaksi Eksoten palveluja.

Verenpaineen mittaus

EKSOTEn Elintapaneuvonnan palvelutarjottimeen on viime vuosien aikana koottu liikunnasta, ravitsemuksesta ja unesta materiaalia, ohjeita sekä itsenäisesti tehtäviä testejä. Palvelutarjotin auttaa kansalaisia ja ammattilaisia löytämään keinoja elintapamuutokseen. Ammattilaisten osaamista on lisätty vuodesta 2017 VESOTE-kärkihankkeen koulutuksilla ja EKSOTEn omina koulutuksina.

Lappeenrannan kaupunki on uudistanut strategiansa 2019, uusi slogan on Uskallamme. Teemme. Onnistumme. Strategiassa asukkaiden liikkuminen on nostettu merkittäväksi tekijäksi: Strategian kärjet ovat kasvua ja osaamista, puhdasta ja kestävää, sekä sykettä ja säpinää. Sykettä ja säpinää aktivoi asukkaita muun muassa liikkumaan ja harrastamaan.  Strategian hyvinvointi- ja sivistysohjelman yhtenä tavoitteena on, että liikunnallinen elämäntapa ja terveyttä edistävä liikunta lisääntyvät. Liikkumisohjelma 2025 tulee toteuttamaan Lappeenranta 2033 strategiaa, ja tarkoituksena on lisätä lappeenrantalaisten liikkumista, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä brändillä Satavarma liikuttaja – Lappeenrannan liikuntatoimi.