Människor mäter längdhoppsresultatet.

BRIST PÅ MOTION KOSTAR OSS 3,2 MILJARDER VARJE ÅR

Den största rollen har personer i arbetsför ålder.

Människors orörlighet och dåliga allmäntillstånd är mycket dyrt för staten, kommunerna och arbetsgivarna. Att finländarna inte rör på sig tillräckligt med tanke på sin hälsa kostar samhället 3,2 miljarder euro per år! 2,7 miljarder euro av denna summa orsakas av personer i arbetsför ålder.

Finns det kanske skäl att göra något åt det? Staten, kommunerna och arbetsgivarna har den bästa möjligheten att påverka och åstadkomma kursändringar. 

I Finland finns det 3,1 miljoner personer i arbetsför ålder (20-64 år), dvs. välfärden i det finländska samhället avgörs av personer i arbetsför ålder. Deras insats antingen höjer eller minskar allas vår välfärd. Genom att satsa på en motionsinriktad livsstil hos personer i arbetsför ålder påverkar man deras arbetsförmåga och ork. Personer i arbetsför ålder blir slutligen äldre

Kommunernas ekonomi, välfärd och livskraft påverkas direkt av det arbete som personer i arbetsför ålder utför, deras arbetsförmåga och de inkomstskatter som de betalar. Kommunerna kan också uppnå stora besparingar och resultat genom att främja motion och en aktiv livsstil bland kommuninvånare i arbetsför ålder. Effekterna syns i form av bättre arbetsförmåga, längre arbetskarriärer och mindre sjukfrånvaro.

Även arbetsplatserna har en viktig roll i främjandet av en motionsinriktad livsstil och aktiva val. De som arbetar förbrukar i genomsnitt 1 600 timmar per år på arbetet. Det är väldigt mycket av den vakna tiden. När stillasittandet ökar och det fysiska arbetet minskar under arbetsdagen bör man öka stunderna för fysisk aktivitet och återhämtning. Undersökningarna visar att det med tanke på människans hälsa är bättre att röra sig längs med dagen, även om det är små mängder åt gången, än att gå och dra en tuff motionsprestation och i övrigt sitta stilla. Det är omöjligt att uppnå resultat om motion och återhämtning endast ska ske på fritiden och under semestern. Att man på arbetsplatserna uppmuntrar och skapar möjligheter att röra på sig betalar sig tillbaka som minskad frånvaro och bättre arbetsförmåga.