Folk cyklar, går och åker skridskor nerför gatan.

MOTION ÄR DRAGKRAFT FÖR KOMMUNINVÅNARNAS VÄLBEFINNANDE

Brist på motion är ett allvarligt folkhälsoproblem som kostar Finland över tre miljarder euro per år.

Endast en femtedel av alla personer i arbetsför ålder rör på sig tillräckligt med tanke på hälsan. På kommunnivå innebär detta kostnader på tiotals, rentav hundratals miljoner euro per år. Om man lyckas få fem procent av dem som rör på sig för lite att röra på sig enligt rekommendationerna ger det kommunen besparingar på hundratusentals, till och med miljoner euro.

Och mer tankeväckande fakta: I Finland kan nästan 40 procent av alla dödsfall förklaras med riskfaktorer för beteendet, såsom problem med kosten, brist på motion, rökning och alkoholkonsumtion.

Kommunen ansvarar för att främja invånarnas välfärd och hälsa. Att minska dessa överväldigande siffror borde vara varje kommunanställds sak. Om man får folk i rörelse är besparingarna kännbara. Genom att främja välfärd och hälsa kan man öka tillväxten, bryta hållbarhetsunderskottet och stärka en hållbar utveckling.

FRÄMJANDE AV MOTION KÄNNER INTE AV FÖRVALTNINGSGRÄNSER

Man får resultat när förvaltningsområdena bryter mot gränserna och tillsammans främjar kommuninvånarnas motionerande. Medverkan behövs bland annat av social- och hälsovårdsväsendet, fritids-, motions-, bildnings och miljöväsendet.

Ett bra exempel är samarbetet mellan idrottsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet, som har ökat under de senaste åren. Det är lättare att hitta en kommuninvånare som rör på sig för lite bland hälso- och sjukvårdstjänsterna än i simhallen.

Ett resultat av samarbetet mellan sektorerna är också bland annat kommunernas näridrottsplatser med låg tröskel samt främjandet av förhållandena för cykling och gång.

Ett fantastiskt exempel på verksamhet över förvaltningsgränserna är servicekedjan för motionsrådgivning. I den deltar social- och hälsovården, idrottsväsendet och föreningar. Målet är att inspirera kommuninvånaren till en motionsinriktad livsstil genom att stöda honom eller henne i förändringar i vardagen.

MÅLET ÄR EN VÄLMÅENDE KOMMUNINVÅNARE

Att få kommuninvånarna i rörelse är en välfärdshandling. I bästa fall har främjandet av motion antecknats i kommunens strategi och blir därigenom en del av varje invånares vardag. Strategin aktiverar invånarna till en motionsinriktad livsstil.

Välfärdsplanen och -berättelsen styr kommunens välfärdspolitik. För att motion ska få det värde det förtjänar som främjare av välbefinnande och hälsa borde den beskrivas betydligt starkare än tidigare i många kommuners välfärdsberättelse. Tanken borde vara att man främjar fysisk aktivitet under hela människans liv, att idrottstjänsterna är lättillgängliga och att man i kommunerna identifierar de befolkningsgrupper som har störst nytta av motion.

I framtiden kommer kommunernas idrottstjänster att få en ännu viktigare roll än för närvarande, då främjandet av välfärd och hälsa i landskaps- och vårdreformen blir på kommunernas ansvar.