En glad man ser sig själv i spegeln.

SÅ HÄR KOMMER DU I GÅNG

Vi vet alla att motion är bra för vår hälsa. Trots det är det inte något som intresserar alla, och det är svårt att komma i gång. Om du bestämmer dig för att ge ett mer motionsinriktat liv en chans lönar det sig att komma ihåg några anvisningar.

TRE ANVISNINGAR FÖR ATT FÖRBÄTTRA KONDITIONEN

Viktiga principer för att förbättra konditionen är regelbundenhet, mångsidighet och ökad belastning av kroppen.

Den viktigaste av dessa är regelbunden fysisk aktivitet, eftersom man inte kan lagra den positiva effekten av motion i kroppen.

Vardagen ger många möjligheter till att röra på sig på ett mångsidigt sätt. Trädgårdsarbete, cykla till arbetet, pausgymnastik på arbetsplatsen, härja med barn eller till exempel stretching framför TV:n. Allt passar. All sorts motion räknas. Kroppen tycker om nya utmaningar och njuter av mångsidighet. Börja alltså med att minska stillasittandet.

Regelbunden motion ger redan resultat, men om du vill öka konditionen bör du öka belastningen, det vill säga progressiviteten. Om du blir lite svettig och andfådd när du rör på dig, då förbättras konditionen. När det du gör börjar kännas lätt är det tid att öka lasten. På springturer kan det till exempel betyda att sprina längre, snabbare eller fler varv.

Det finns inget rätt och fel sätt att börja röra på sig. Börja helt enkelt på ett sätt som passar dig.

VARDAGSMOTION ÄR ETT BEHÄNDIGT SÄTT ATT MOTIONERA MER

Motion enligt rekommendationen för hälsomotion tar endast cirka 1-2 procent av veckans totala tid. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid den tid som inte omfattas av rekommendationerna och dess betydelse för hälsan. Kroppen identifierar alltså inte om du cyklar en konditionscykel på gymmet eller om du är på väg till arbetet.

Med vardagsmotion avses vardaglig motion, som inte är egentlig motion. Städning, gårdsarbete, arbetsresor, att sköta ärenden till fots eller till och med bärplockning är utmärkta former av vardagsmotion. Att vara aktiv längs med dagen kan höja aktiviteten till en högre nivå än för kontorsarbetare som hinner gå på en timmes springrunda. Om det känns svårt att motionera lönar det sig att fokusera på hur man kan höja sitt välbefinnande med hjälp av vardagssysslor.

OM DU INTE KLARAR DIG ENSAM KAN DU FÅ HJÄLP AV MOTIONSRÅDGIVNINGEN

Om du behöver professionell hjälp och tips för att börja motionera kan du vända dig till motionsrådgivningen i din kommun. Motionsrådgivaren hjälper dig att hitta ett sätt att öka aktivitet i din vardag som passar just dig. Ni testar också olika motionsformer och går igenom näring och kost, sömnfrågor och andra faktorer som påverkar ditt välbefinnande. Målet med motionsrådgivningen är att ditt övergripande välbefinnande ska öka. Du ställer upp ett mål för dig själv och den professionella stöder din resa. Du kan få en remiss till motionsrådgivningen från hälso- och sjukvården eller själv boka en tid. Kommunernas praxis varierar, så den mest exakta informationen får du från din egen kommun.

OM DU VILL UPPRÄTTHÅLLA DIN MOTIVATION, VAR INTE FÖR HÅRD MED DIG SJÄLV

En av de vanligaste frågorna gällande motion är hur motivationen kan upprätthållas. Det är typiskt att motivation som börjat på ett lovande sätt minskar efter en tid, det är bäst att acceptera detta. Och om man väntar på en motivationsboost, inträffar det sällan. Motion orsakar inte heller glädje och en känsla av välbefinnande för alla, vilket skulle vara bra för att öka motivationen.

Det lönar sig att fundera på vad fysisk aktivitet betyder för dig, vilken roll det har i ditt liv. Tänker du kanske, jag tycker inte om att motionera, jag har aldrig varit sportig och motion ger mig ingen tillfredsställelse. Eller skulle du kanske kunna tänka att även om jag inte tycker om att röra på mig och det är svårt att komma i gång, vill jag ändå hålla mig i gott skick fysiskt sett? Vill jag hålla mig i skick så att jag orkar göra saker som är betydelsefulla för mig, såsom att utöva fritidsintressen, resa eller leka med barnbarn? Fysisk aktivitet hjälper dig att göra sådant som du njuter av.

Det lönar sig också att variera motionsformerna. Om du har bestämt dig för att gå på vattengymnastik två gånger i veckan och börjar tröttna är det dags att gå vidare till något annat. Man kan återgå till vattengymnastik när entusiasmen tänds på nytt. Man behöver inte vara grentrogen när det kommer till motion.

Undvik tankesättet allt eller inget. Om (och oundvikligen när) du missar något motionstillfälle kan det kännas som att du tappar greppet. Tillåt dig själv att ändra dina planer och försök vara flexibel med ditt motionerande. Världen går inte under för att du har missat ett motionstillfälle.