Kaupunkipyöräilijä

Fiksusti töihin
-foorumi

Fiksu työmatkaliikkuminen nousuun – lisää terveyttä, työhyvinvointia ja ilmastohyötyjä

Fiksusti töihin -foorumi on valtakunnallinen verkosto, johon kuuluu parisenkymmentä jäsentä muun muassa valtionhallinnosta, työmarkkinajärjestöistä, kunnista ja tutkimusorganisaatioista. Foorumin edistää suomalaisten työmatkaliikkumista omalle terveydelleen sekä ympäristölle järkevällä tavalla. Syksyllä 2019 perustettu foorumi toimii aktiivisen ja kestävän työmatkaliikkumisen edistäjänä strategisella tasolla. Toimintaa koordinoivat Liikkuva aikuinen -ohjelma ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Sillä miten liikumme työmatkoja on merkitystä

Suomalaisista aikuisista 80 % ei liiku terveytensä kannalta tarpeeksi. Liikunnan puute on yksi merkittävä tekijä työikäisen väestön työkyvyn heikentymisessä. Kuljemme työmatkojamme säännöllisesti, ja siksi matkat ovat erinomaisia mahdollisuuksia kohottaa kuntoaan. Kun työmatkansa kulkee lihasvoimin, tarvittava liikunta-annos on helppoa kerätä pitkin viikkoa.

Työmatkojen kulkeminen kävellen tai pyöräillen on myös mainio tapa vaikuttaa päästöjen määrään. Liikenteen osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on noin 20 %, ja tieliikenteen päästöistä noin puolet aiheutuu henkilöautoista. Kaikkia keinoja tarvitaan, jotta liikenteen kasvihuonekaasupäästöt saadaan laskuun.

Potentiaalia fiksuun työmatkaliikkumiseen on, sillä henkilöautoa käytetään myös hyvin lyhyillä työmatkoilla. Jo 1-2 kilometrin työmatkoilla henkilöautoa käyttää 47 % suomalaisista. Alle kilometrin työmatkoilla jopa neljännes kulkee henkilöautolla. Lähes puolella suomalaisista työmatka on alle seitsemän kilometriä, eli matka olisi hyvin pyöräiltävissä

Kestävän työmatkaliikkumisen mahdollisuudet ovat erilaisia eri alueilla. Isommissa kaupungeissa erilaisia kulkutapoja on hyvin tarjolla ja etäisyydet ovat usein lyhyitä. Esimerkiksi maaseudulla työmatkat ovat puolestaan pitkiä ja joukkoliikennetarjonta vähäistä, jolloin oma auto on tarpeen. Keskeistä kestävän työmatkaliikkumisen edistämisessä on löytää ihmisten sujuvaan arkeen sopivia ratkaisuja asuinpaikasta riippuen.

Mitä on Fiksu työmatkaliikuminen?

Fiksulla työmatkaliikkumisella tarkoitetaan terveydelle ja ympäristölle järkevää henkilöliikennettä. Usein kuulee puhuttavan myös viisaasta liikkumisesta tai kestävästä liikkumisesta. Edistettäessä fiksua työmatkaliikkumista kannustetaan:

  • työmatkakävelyyn ja -pyöräilyyn lyhyillä työmatkoilla
  • joukkoliikenteen käyttöön pidemmillä matkoilla
  • kimppakyyteihin aina kun mahdollista
  • erilaisten liikkumispalveluiden hyödyntämiseen
  • etätöihin, sillä se vähentää työmatkaliikennettä ja loiventaa ruuhkahuippuja
  • sähkö- ja kaasuautojen valintaan silloin, kun autoilu on välttämätöntä
  • tiiviin yhdyskuntarakenteen luomiseen, sillä se kannustaa kävelyyn ja pyöräilyyn sekä joukkoliikenteen käyttämiseen.

Fiksusti töihin -foorumin toimintasuunnitelma

Foorumin tavoitteena on muokata yhteiskunnallista toimintaympäristöä fiksuun työmatkaliikkumiseen kannustavaksi, jotta yhä useampi suomalainen liikkuisi työmatkansa kestävillä liikkumismuodoilla. Fiksua työmatkaliikkumista edistetään yhdessä sovituilla keinoilla: