Kaupunkipyöräilijä

Fiksusti töihin
-foorumi

Fiksu työmatkaliikkuminen nousuun – lisää terveyttä, työhyvinvointia ja ilmastohyötyjä

2019-2022 toiminut Fiksusti töihin -foorumi oli valtakunnallinen verkosto, johon kuului parisenkymmentä jäsentä muun muassa valtionhallinnosta, työmarkkinajärjestöistä, kunnista ja tutkimusorganisaatioista. Foorumin edisti suomalaisten työmatkaliikkumista omalle terveydelleen sekä ympäristölle järkevällä tavalla. Toimintaa koordinoivat Liikkuva aikuinen -ohjelma ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Foorumin toiminta on päättynyt syksyllä 2022!

Sillä miten liikumme työmatkoja on merkitystä

Suomalaisista aikuisista 80 % ei liiku terveytensä kannalta tarpeeksi. Liikunnan puute on yksi merkittävä tekijä työikäisen väestön työkyvyn heikentymisessä. Kuljemme työmatkojamme säännöllisesti, ja siksi matkat ovat erinomaisia mahdollisuuksia kohottaa kuntoaan. Kun työmatkansa kulkee lihasvoimin, tarvittava liikunta-annos on helppoa kerätä pitkin viikkoa.

Työmatkojen kulkeminen kävellen tai pyöräillen on myös mainio tapa vaikuttaa päästöjen määrään. Liikenteen osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on noin 20 %, ja tieliikenteen päästöistä noin puolet aiheutuu henkilöautoista. Kaikkia keinoja tarvitaan, jotta liikenteen kasvihuonekaasupäästöt saadaan laskuun.

Potentiaalia fiksuun työmatkaliikkumiseen on, sillä henkilöautoa käytetään myös hyvin lyhyillä työmatkoilla. Jo 1-2 kilometrin työmatkoilla henkilöautoa käyttää 47 % suomalaisista. Alle kilometrin työmatkoilla jopa neljännes kulkee henkilöautolla. Lähes puolella suomalaisista työmatka on alle seitsemän kilometriä, eli matka olisi hyvin pyöräiltävissä

Kestävän työmatkaliikkumisen mahdollisuudet ovat erilaisia eri alueilla. Isommissa kaupungeissa erilaisia kulkutapoja on hyvin tarjolla ja etäisyydet ovat usein lyhyitä. Esimerkiksi maaseudulla työmatkat ovat puolestaan pitkiä ja joukkoliikennetarjonta vähäistä, jolloin oma auto on tarpeen. Keskeistä kestävän työmatkaliikkumisen edistämisessä on löytää ihmisten sujuvaan arkeen sopivia ratkaisuja asuinpaikasta riippuen.

Mitä on Fiksu työmatkaliikuminen?

Fiksulla työmatkaliikkumisella tarkoitetaan terveydelle ja ympäristölle järkevää henkilöliikennettä. Usein kuulee puhuttavan myös viisaasta liikkumisesta tai kestävästä liikkumisesta. Edistettäessä fiksua työmatkaliikkumista kannustetaan:

  • työmatkakävelyyn ja -pyöräilyyn lyhyillä työmatkoilla
  • joukkoliikenteen käyttöön pidemmillä matkoilla
  • kimppakyyteihin aina kun mahdollista
  • erilaisten liikkumispalveluiden hyödyntämiseen
  • etätöihin, sillä se vähentää työmatkaliikennettä ja loiventaa ruuhkahuippuja
  • sähkö- ja kaasuautojen valintaan silloin, kun autoilu on välttämätöntä
  • tiiviin yhdyskuntarakenteen luomiseen, sillä se kannustaa kävelyyn ja pyöräilyyn sekä joukkoliikenteen käyttämiseen.