En man med en trollstav.

FRAMGÅNGSRIK LIVSSTILSFÖRÄNDRING HOS YRKESFÖRARE

Tio av AKT:s yrkesförare deltog i en livsstilsförändring inom projektet Arbetsplats i rörelse. På sju månader åstadkom deltagarna en enorm förändring.

Förhöjd fysisk kondition, minskad vikt och fettprocent, förbättrad arbetsförmåga och bättre övergripande välbefinnande. Allt detta uppnådde yrkeschaufförerna i det sju månader långa projektet Arbetsplats i rörelse.

Det genomfördes i samarbete mellan Bil- och transportbranschens arbetstagarförbund AKT, Biltrafikens arbetsgivarförbund ALT, föregångaren till programmet Vuxna i rörelse, programmet Kunnossa kaiken ikää (KKI) samt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry.

PROBLEM MED LEVNADSVANORNA

I januari 2019 började man lära sig om livsstilsförändringen. Alla de tio frivilliga yrkesförare som valdes ut upplevde utmaningar med sin hälsa, sitt välbefinnande och sin arbetsförmåga.

Gemensamt för många deltagare var lite motion, ohälsosamma och oregelbundna måltider samt dålig sömn. De extra kilona vägde, smärtorna var besvärande, sömnapnén orsakade trötthet och resultatet av allt detta var nedsatt arbetsförmåga.

Deltagarna fick regelbunden handledning av motionsrådgivaren vid individuella möten och gruppmöten antingen ansikte mot ansikte eller på distans. Under mötena sökte var och en efter lämpliga sätt att motionera, lärde sig en ny sorts kost och måltidsrytm samt funderade på sätt att förbättra sömnen.

NYTT SORTS TÄNKANDE

Det var också viktigt att förändra tankesättet. Där förarna tidigare hade vant sig vid att endast se hinder för motion och en hälsosam kost lärde de sig nu att söka möjligheter och sätt att genomföra bättre val.

Enligt gruppmedlemmarnas egna ord var en viktig lärdom att resan till ett hälsosamt liv ibland är gropig och att återfall och bakslag hör till. Vid sådana tillfällen ansågs gruppens stöd vara av största vikt.

För en stor del av deltagarna ökade den fysiska konditionen betydligt till följd av livsstilsförändringen och vikten och fettprocenten sjönk. Deltagarna bedömer själva att deras allmänna välbefinnande och arbetsförmåga ökade.

De goda resultaten uppmuntrar till fortsatt arbete och därför fortsätter samarbetet med yrkesförarnas fysiska kondition och arbetsförmåga.