Sairaalan henkilökunnan jäsen.

Sairauspoissaolot vähenivät liikkumista lisäämällä

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (PPSHP) on saatu vahvaa näyttöä siitä, että niin sanotulla työkykyjohtamisella pystytään vähentämään etenkin tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Nelivuotisen hankkeen aikana säästettiin lähes 900 000 euroa.

PPSHP:n sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueella toteutettiin työkykyyn ja terveyden edistämiseen tähdännyt hanke 2015-2018. Lähtötilanteessa sairaanhoitopiirin sairauspoissaolojen suurin syy (39%) olivat tuki- ja liikuntaelinoireet sekä -sairaudet.

Hankkeessa kehitettiin esimiesten taitoja ottaa johtamistyössään huomioon tuki- ja liikuntaelinterveys sekä työkyky. Samaan aikaan henkilöstöä kannustettiin terveyttä edistäviin elämäntapoihin.

Liikuntaa käytettiin monipuolisena keinona työkyvyn tukemisessa: työn kuormittavuutta vähennettiin palauttavan liikunnan avulla ja lisättiin työkykyä ylläpitävää liikuntaa.

Terveyden edistäminen osaksi talouden suunnittelua

Hankkeen kaikki mittarit osoittivat positiivista kehitystä: monella työntekijällä paino putosi, liikunnan harrastaminen lisääntyi, stressi väheni ja palautuminen parani.

Työterveyshuollon tuottaman, diagnooseihin perustuvan raportin perusteella sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen tuki- ja liikuntaelinsairauspoissaolot vähentyivät neljän vuoden aikana yli 2 900 päivällä, 39 prosentista (13 240 päivää) 35,9 prosenttiin (10 332 päivää). Kun yhden sairauspoissaolopäivän laskennallinen kustannus on 300 euroa, syntyi säästöä 872 400 euroa.

Hankkeen suurimpia onnistumisia on se, että terveyden edistäminen ja työkyvyn ylläpitäminen on otettu osaksi johtamistyötä sekä toiminnan ja talouden suunnittelua. Samalla myös henkilöstön motivaatio ja vastuunotto omasta liikkumisestaan sekä elintavoistaan on lisääntynyt.