Kaksi naista ja kaksi miestä työntävät venettä vesille.

Liikunnan aluejärjestöt tiivistävät yhteistyötään

Maaliskuun puolivälissä 2021 Liikunnan aluejärjestöt perustivat uuden järjestön, jonka tehtävänä on koordinoida aluejärjestöjen yhteistä tekemistä ja toimia niiden yhteistyön kehittäjänä. Järjestön nimi on Suomen Liikunnan Alueet ry ja sen perustajina ovat kaikki 15 Liikunnan aluejärjestöä. Järjestön hallitukseen koottiin erilaista osaamista huomioiden alueellinen kattavuus sekä tasa-arvolain vaatimukset. Puheenjohtajaksi valittiin Mika Penttilä Oulusta.

Liikunnan aluejärjestöjen yhteisen järjestön tavoitteena on helpottaa niin sisäistä yhteistyötä kuin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Aluejärjestöt näkevät, että valtakunnallisten kumppaneiden kanssa asiat virtaviivaistuvat, kun alueita voi jatkossa edustaa yksi taho.

Uusi järjestö keskittyy vuonna 2021 toimintansa käynnistämiseen. Yksi tärkeimmistä teemoista Suomen Liikunnan Alueet ry:llä on vaikuttaminen liikuntaan ja urheiluun liittyvään rahoitukseen. Vuoden aikana järjestö selvittää, kuinka Suomen Liikunnan Alueet ry voisi toimia uusien hankkeiden hakijana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Järjestön suunnitelmissa on myös kehittää alueiden yhteistä koulutusta ja parantaa niiden koordinointia. Lisäksi järjestö yhdenmukaistaa viestintää.

Aluejärjestöt edistävät Liikkuva aikuinen -ohjelman työtä alueellisesti

Liikunnan aluejärjestöt toimivat paikallisesti ja alueellisesti liikunnan ja urheilun puolesta. Valtakunnallisesti ne tekevät yhteistyötä muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön, Olympiakomitean, lajiliittojen, Liikkuvat-ohjelmaperheiden ja aluehallintovirastojen kanssa.

Liikkuva aikuinen -ohjelma tekee tiivistä yhteistyötä Liikunnan aluejärjestöjen kanssa liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi paikallisesti ja alueellisesti. Aluejärjestöt edistävät terveysliikunnan kehittäjien välityksellä Liikkuva aikuinen -ohjelman painopisteiden eli liikuntaneuvonnan ja Liikkuva työelämä -kokonaisuuden toimenpiteiden toteutumista alueellisesti.

Käytännössä yhteistyö tarkoittaa, että aluejärjestöt levittävät ja juurruttavat liikuntaneuvonnan hyviä käytäntöjä sekä aktivoivat alueellisia ja paikallisia toimijoita yhteistoimintaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi. Lisäksi aluejärjestöt tuovat liikunnan asiantuntemuksen osaksi alueellista työelämäverkostoa sekä lisäävät verkoston tietoisuutta riittävän fyysisen kunnon ja liikunnan työkykyä kohentavista vaikutuksista ja keinoista.

Lisätietoa Liikunnan aluejärjestöjen aikuisliikunnasta
kehittämispäällikkö Jukka Läärä, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
jukka.laara@liiku.fi
liikunnanaluejarjestot.fi

Lue lisää yhteistyökumppanuuksistamme >