Mies asioi apteekissa.

LIIKKUJAN APTEEKKI

Liikkujan Apteekki jakaa liikuntalääkettä

Liikunnalla on merkittävä rooli useiden sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Lääkkeiden noudon yhteydessä onkin luontevaa ottaa myös liikkuminen puheeksi. Liikkujan Apteekit herättelevät asiakkaitaan pohtimaan omaa liikkumistaan, ohjaavat liikuntaneuvonnan pariin tai kannustavat omatoimiseen liikkumiseen tai ohjattuihin ryhmiin. Asiakas voikin kysyä myös sairauskohtaisesti ”liikuntalääkettä”.

Apteekeilla on Suomessa vuosittain 50-60 miljoonaa asiakaskontaktia. Käyntien määrä on lähes kaksinkertainen muuhun terveydenhuoltoon verrattuna. Apteekit ovat oivallinen väylä tavoittaa liikkumattomia suomalaisia, sillä apteekit palvelevat monipuolisesti erilaisia asiakkaita – myös sellaisia, jotka käyttävät harvoin muita terveydenhuollon palveluita.  Apteekkihenkilöstöllä on mahdollisuus asiakastilanteessa ottaa liikunta puheeksi sellaisten asiakkaiden kanssa, joita liikuntatoimiala ei perinteisesti tavoita.  Potentiaalia on paljon sillä 80% suomalaisista ei liiku terveytensä kannalta tarpeeksi. Se näkyy miljoonien eurojen kustannuksina yhteiskunnalle.

Kun liikkuminen otetaan puheeksi apteekissa, asiakas kokee, että hänen tilanteestaan ja auttamisestaan ollaan aidosti kiinnostuneita ja taustalla on aitoa välittämistä. Asiantunteva neuvonta auttaa asiakasta vahvistamaan omia voimavarojaan selättää liikkumattomuus. Apteekkihenkilökunta on tutkitusti ammattitaitoista ja he herättävät luottamusta, siksi he ovat hyviä ottamaan liikkumattomuuden puheeksi.

”Parasta on, kun asiakkaat tajuavat meidän olevan kiinnostuneita heidän hyvinvoinnistaan muutoinkin kuin lääkinnällisestä näkökulmasta.”

Liikkujan Apteekit ovat lunastaneet paikkansa terveysliikunnan edistäjinä

Liikkujan Apteekki -konsepti on Liikkuva aikuinen -ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä koordinoima toimintamalli. Toiminnan päämääränä on, että apteekit edistävät suomalaisten terveyttä liikkumaan kannustamalla. Tavoitteena on, että asiakkaat voivat apteekissa asioidessaan keskustella hyvinvointinsa edistämisestä liikunnan avulla, ja apteekit toimivat osana kunnan liikunnanpalveluketjua.

Liikkujan Apteekki -konsepti on tuonut terveysliikunnan jo yli 200 apteekin arkeen ja osaksi asiakasneuvontaa. Toiminta on näkyvä osa apteekin palveluita. Käytännössä Liikkujan Apteekki -konsepti tarkoittaa erilaisia liikunnallisia tempauksia, liikunnan puheeksiotoa sekä paikallistoimijoiden kanssa toteutettua yhteistyötä.

Liikkujan Apteekit kokevat, että konsepti on virkistävä lisä apteekkityöhön, ja osa työntekijöistä on myös itse innostunut liikunnasta konseptin myötä. Apteekit ovat myös laajentaneet tuotevalikoimiinsa helposti säilytettäviä ja myytäviä liikuntavälineitä ja -tuotteita. Suurimpana onnistumisena apteekit kuitenkin pitävät tyytyväisiä asiakkaita.

Mies asioi apteekissa,

Haluamme liittyä mukaan

Kiinnostuitko kuulemaan lisää? Tutustu miten pääset mukaan.

Mies asioi apteekissa.

Olemme jo Liikkujan Apteekki

Apteekkien tietopankista saat ideoita toiminnan toteuttamiseen ja pysyt kärryillä tulevista koulutuksista

Liikkujan Apteekit tarjoavat asiakkaille:

  • Liikunta- ja elintapaopastusta (asiakaspalvelun yhteydessä)
  • Perustietoa liikunnan hyödyistä elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä
  • Tietoa kunnan liikuntaneuvonnasta
  • Tietoa paikallisista liikunta- ja elintaparyhmistä
  • Maksuttomia terveysliikunta- ja painonhallintamateriaaleja

Liikkujan Apteekki -toiminta ilmenee konkreettisesti apteekkien teema- ja tapahtumapäivinä sekä kampanjoina. Apteekit toteuttavat yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa muun muassa Lisäaikaa Liikunnalle -tapahtumia, Liiku Terveemmäksi -päiviä ja Liikkujan viikkoa, sekä paikallisia tapahtumia.

Tutustu miten Tampereen Länsi Apteekki on toteuttanut toimintaa