Työikäisten liikuntaneuvonnan tila 2022 -selvityksen kartat

Työikäisten liikuntaneuvonnan tila 2022 -karttakuva

Työikäisten liikuntaneuvonnan saatavuus 2022 -kartta

Työikäisten liikuntaneuvonnan tilan kehitys 2017–2022 -kartat