Työikäisten liikuntaneuvonnan tila 2022 -selvityksen diagrammit

Työikäisten liikuntaneuvonnan kehitys vuosina 2017–2022 -vaakadiagrammi

Työikäisten liikuntaneuvonnan kehitys vuosina 2017–2022 -pystydiagrammi

Työikäisten liikuntaneuvonnan saatavuuden kehitys vuosina 2017–2022

Työikäisten liikuntaneuvonnan tila maakunnittain

Työikäisten liikuntaneuvonnan saatavuus maakunnittain