Nainen pyöräilee

Viisas työmatkaliikkuminen valtaa alaa

Fiksusti töihin -foorumi on työpaikkojen tukena

Työnantajia on alkanut yhä enemmän kiinnostaa, miten työntekijät kulkevat työmatkansa. Yksityisautoilulle on halu ja tarve löytää vaihtoehtoja ja syyt ovat painavia: yhteiskuntavastuun nimissä monet organisaatiot kantavat huolta työmatkaliikenteen aiheuttamista päästöistä. Huoli on aiheellinen, sillä päivittäinen työmatkaliikenne aiheuttaa merkittävän osan liikenteen kokonaispäästöistä. Toinen painava huoli on työntekijöiden terveys ja jaksaminen. Työmatkaliikunta on helppo tapa lisätä päivään liikettä ja parantaa hyvinvointia.

Moni työpaikka tarjoaa työntekijöilleen edelleen maksuttoman autopaikan. Tämä on herättänyt keskustelua siitä, olisiko yhdenvertaisuuden nimissä syytä tukea myös muita kulkumuotoja.

Työpaikoilla on siis kovat paineet miettiä uudelleen suhtautumistaan työmatkaliikkumiseen, ja siihen, kuinka tukea ekologisia ja terveyttä edistäviä kulkumuotoja. 

Fiksusti töihin -foorumi haluaa auttaa työpaikkoja toteuttamaan muutoksen.

Foorumiin kuuluu parisenkymmentä jäsentä muun muassa valtionhallinnosta, työmarkkinajärjestöistä, kunnista ja tutkimusorganisaatioista. Viisasta työmatkaliikkumista edistetään monilla yhdessä sovituilla keinoilla:

  1. Työpaikoille jaetaan tietoa siitä, mitä viisas työmatkaliikkuminen on ja kuinka sitä voi edistää. Foorumin jäsenet tarjoavat tietoa omissa kanavissaan. Lisäksi tietoa jaetaan fiksustitoihin.fi-sivustolla, uutiskirjeissä, webinaareissa, some-tileillä sekä seminaareissa.