Nainen pyöräilee

Viisas työmatkaliikkuminen valtaa alaa

Fiksusti töihin -foorumi on työpaikkojen tukena

Työnantajia on alkanut yhä enemmän kiinnostaa, miten työntekijät kulkevat työmatkansa. Yksityisautoilulle on halu ja tarve löytää vaihtoehtoja ja syyt ovat painavia: yhteiskuntavastuun nimissä monet organisaatiot kantavat huolta työmatkaliikenteen aiheuttamista päästöistä. Huoli on aiheellinen, sillä päivittäinen työmatkaliikenne aiheuttaa merkittävän osan liikenteen kokonaispäästöistä. Toinen painava huoli on työntekijöiden terveys ja jaksaminen. Työmatkaliikunta on helppo tapa lisätä päivään liikettä ja parantaa hyvinvointia.

Moni työpaikka tarjoaa työntekijöilleen edelleen maksuttoman autopaikan. Tämä on herättänyt keskustelua siitä, olisiko yhdenvertaisuuden nimissä syytä tukea myös muita kulkumuotoja.

Työpaikoilla on siis kovat paineet miettiä uudelleen suhtautumistaan työmatkaliikkumiseen, ja siihen, kuinka tukea ekologisia ja terveyttä edistäviä kulkumuotoja. 

Fiksusti töihin -foorumi haluaa auttaa työpaikkoja toteuttamaan muutoksen.

Fiksusti töihin -foorumiin kuuluu parisenkymmentä jäsentä muun muassa valtionhallinnosta, työmarkkinajärjestöistä, kunnista ja tutkimusorganisaatioista. Viisasta työmatkaliikkumista edistetään monilla yhdessä sovituilla keinoilla:


Työmatkalaisten fiksua liikkumista edistää myös Liikkuva työelämä -kokonaisuus. Liikkuva työelämä tarjoaa ratkaisuja niin työpaikkojen johdon kuin henkilöstönkin käyttöön.