Kaksi miestä takaapäin kuvattuna kävelee rinnakkain kohti uimahallin ovia.

TEAviisari-infograafit 2022 on julkaistu

Terveyttä edistävä liikunta Suomessa – TEAviisari 2022 -infograafien tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen joka toinen vuosi toteuttamaan tiedonkeruuseen, jossa selvitetään kuntien edellytyksiä, toimenpiteitä ja resursseja liikunnan edistämiseksi. Vuonna 2022 tiedot toimitti 289 kuntaa (99 % kaikista Manner-Suomen kunnista).

Tietoa hyvinvointialueittain

TEAviisari 2022 -infograafien tarkoituksena on välittää tietoa helposti käyttöönotettavassa muodossa. Tämän vuoksi infograafit onkin julkaistu erikseen sekä koko Suomesta että jokaisesta hyvinvointialueesta. Infograafit on laadittu ensimmäistä kertaa hyvinvointialueittain.

Infograafeihin on nostettu keskeisiä avainlukuja terveydenedistämisaktiivisuuden viitekehyksen eri ulottuvuuksista: sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, osallisuus sekä muut ydintoiminnat. Liikuntaneuvonta on vahvasti mukana tiedonkeruun eri osa-alueilla.

Kuntien panostus lievässä laskusuhdanteessa

Kokonaistulos kuntien panostuksesta liikunnan edistämiseen koko maan tasolla on hieman laskenut edellisestä tiedonkeruusta.

Lasten ja nuorten harjoitusvuorojen maksuttomuudessa koulujen liikuntasaleissa on tapahtunut muutoksia. Tiedonkeruun tulosten perusteella aikaisempaa useampi suuri kaupunki perii maksuja koulujen liikuntasalien käytöstä lasten ja nuorten harjoitusvuoroilla. Vuonna 2018 maksutta tai muodollista maksua vastaan liikuntasaleja käytettiin 86 prosentissa ja vuonna 2022 enää 77 prosentissa suurista kaupungeista. Alle 50 000 asukkaan kaupungeissa kehitys sen sijaan on päinvastainen ja maksuttomuus on lisääntynyt.

Strateginen sitoutuminen entistä vahvempaa

Kuntien strateginen sitoutuminen liikuntaan on vahvistunut. Yhä useamman kunnan (72 %) hyvinvointikertomuksessa on kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta. Kaksi vuotta aiemmin vastaava osuus oli 68 prosenttia. Kunnista 83 prosenttia ilmoitti, että kunnassa toimii yksi tai useampi poikkihallinnollinen työryhmä, jossa käsitellään liikunnan edistämistä. Tilanne on pysynyt ennallaan verrattuna vuoden 2020 tilanteeseen.

Tietoa kerätään, muttei vielä riittävästi

Lähes kaikki kunnat (95 %) ilmoittivat seuraavansa lasten ja nuorten fyysistä toimintakykyä Move!-mittauksilla. Kahdessa kunnassa kolmesta (65 %) liikunnan edistäminen oli otettu erityiseksi tavoitteeksi kunnan yleissuunnittelussa (yleiskaavat, osayleiskaavat). Kaksi vuotta aiemmin vastaava osuus oli 68 prosenttia.

Liikuntapaikkojen ympäristövaikutusten huomioimisessa on kehitettävää. Puolet (50 %) kunnista ei kerännyt tietoa liikuntapaikkojen ympäristökuormituksista eikä tätä tietoa ollut saatavilla.

Lähde: THL – Tilastoraportti 39/2022

Tutustu TEAviisariin >