Kaksi henkilö mittaavat pituushyppypaikalla.

TEAviisari 2020 -infograafit ovat täällä!

Terveyttä edistävä liikunta Suomessa – TEAviisari 2020 -infograafien tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen joka toinen vuosi toteuttamaan tiedonkeruuseen, jossa selvitetään kuntien edellytyksiä, toimenpiteitä ja resursseja liikunnan edistämiseksi. Keväällä 2020 toteutettuun tiedonkeruuseen vastasi 97 prosenttia Manner-Suomen kunnista.

Infograafit jakoon ja tieto käyttöön

TEAviisari 2020 -infograafien tarkoituksena on välittää tietoa helposti käyttöön otettavassa muodossa. Tämän vuoksi infograafit onkin julkaistu erikseen sekä koko Suomesta että jokaisesta maakunnasta. Infograafeihin on nostettu keskeisiä avainlukuja terveydenedistämisaktiivisuuden viitekehyksen eri ulottuvuuksista: sitoutumisesta, johtamisesta, seurannasta ja tarveanalyysista, voimavaroista, osallisuudesta sekä muista ydintoiminnoista.

Infograafit ovat vapaasti ladattavissa Liikkuva aikuinen -ohjelman materiaalipankista.