Kuvassa on taustalla korkeampi pöytä, jonka päällä on kukkakimppuja ja edustalla matalammalla pöydällä on kunniakirjoja.

Liikkuva työelämä -palkinto Helsingin kaupungille

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaiset liikunnan Piikkarit- ja Liikkuvat-palkinnot jaettiin tänään Royal Hall Juhlasalissa Helsingissä.

Liikkuvat-palkintoihin myönnettiin yhteensä 21 000 euroa. Palkintorahat tulee käyttää kunkin kohderyhmän liikkumisen edistämiseen.

Liikkuva aikuinen -palkinto (Liikkuva työelämä)

Liikkuvan aikuisen Liikkuva työelämä -palkinto myönnettiin Helsingin kaupungille. Palkinto myönnetään ansiokkaasta työstä työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämisessä liikunnallisin keinoin. Helsingin kaupungin saama palkinto on suuruudeltaan 7 000 euroa.

Palkitsemisperusteluiden mukaan Helsingin kaupungissa on tehty suunnitelmallista työtä henkilöstön liikkumisen edistämiseksi. Kaupunki pyrkii toiminnallaan vähentämään istumista sekä edistämään arkiaktiivisuutta ja vapaa-ajan liikuntaa. Kaupunki tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia liikkumisen ja liikunnan lisäämiseen niin työpäivän aikana, vapaa-ajalla kuin työmatkoillakin.

Kaupunki on muun muassa myöntänyt kulttuuri- ja liikuntaedun koko henkilöstölle, kaupungin työntekijät ovat oikeutettuja kaupunkipyörän maksuttomaan käyttöön, uuden polkupyörän hankintatukeen sekä uimahalli- ja kuntosalialennuksiin.

Tehdyt toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta. Vähän liikkuvien työntekijöiden osuus on vähentynyt merkittävästi, noin puolet työntekijöistä harrastaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa. Omaa liikkumistaan seuraavat työntekijät ottavat mittaustulosten mukaan keskimäärin 10 000 askelta päivässä.

Muut palkitut

Liikkuva perhe -palkinnon saivat Oriveden kaupunki sekä Raision kaupunki ja Ikiliikkuja-palkinnon Ylöjärven kaupunki sekä Eläkeläiset ry. Kukin palkinto on suuruudeltaan 3 500 euroa.

Piikkarit-palkinto myönnettiin Helsingin kaupungille liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämisestä. Piikkarit-palkintona on 7 000 euron määräraha, joka tulee käyttää naisten ja/tai tyttöjen aseman parantamiseen liikunnan ja urheilun alalla Suomessa.

Lisätietoja:

kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, p. 02953 30054

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 30.11.2023

Kuvat: OKM / Katarina Koch

Kuvassa on 12 henkilöä, joilla osalla on käsissään kukkakimput ja osala kunniakirjat.
Liikkuvat- ja Piikkarit-palkittujen edustajat palkitsemistilaisuudessa 30.11.2023 Helsingissä.
(Kuva: OKM / Katarina Koch)