Liikkuva aikuinen -palkinnot Essotelle ja Hengitysliitolle

Tiede- ja kulttuuriministeri  Antti Kurvinen jakoi liikunnan Piikkarit-palkinnon sekä Liikkuvat-palkinnot torstaina 2.12.2021 Ostrobotnian Juhlasalissa järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa.

Liikkuvat-palkintoihin myönnettiin yhteensä 21 000 euroa. Palkintorahat tulee käyttää palkitsemisen kohteena olevan väestöryhmän liikkumisen edistämiseen.

Liikkuva aikuinen -palkinnot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden, Essoten saama Liikkuva aikuinen -palkinto on suuruudeltaan 3 500 euroa.

Essoten elintapaohjauksen palvelumallissa liikkumiseen ja liikunnalliseen elämäntapaan ohjaaminen on otettu käyttöön osaksi ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Mallissa elintapaohjaus on suunnattu työikäiselle kuntalaiselle, joilla on suurentunut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen.  

Maksuton toiminta on saavutettavaa ja toiminnan tavoitteet on selkeästi kuvattu. Essoten onnistumisia ovat erityisesti toimiva monialainen palveluketju, laajat yhteistyöverkostot sekä toiminnan juurtuminen osaksi terveyden ja hyvinvoinnin palvelutarjotinta.

Hengitysliiton saama Liikkuva aikuinen -palkinto on suuruudeltaan niin ikään 3 500 euroa.

Hengitysliitto on vuosikausia ja tavoitteellisesti tehnyt liikkumisen edistämistyötä sekä järjestökentällä että rohkeasti eri toimialojen kanssa. Liitto on tehnyt liikuntaneuvonnan palveluketjutyötä eri toimijoiden kanssa; ollut rakentamassa liikkumispolkuja hengityssairaille sekä Liikkujan Apteekki -konseptia.

Toiminnassa arkiliikuntaa on edistetty lukuisilla liikuntakampanjoilla ja -tapahtumilla. Hengitysliitto on näyttänyt omalla määrätietoisella esimerkillään, miten kansanterveysjärjestön pitkäjänteinen liikunnan edistämistyö vahvistaa liikunnan asemaa yhteiskunnassa.

Muut palkitut

Liikkuva perhe -palkinnon (7 000 euroa) sai Oulujoen seurakunta/Oulujoen seurakunnan varhaiskasvatus. Ikiliikkuja-palkinnot puolestaan myönnettiin Turun kaupungin liikuntapalveluille (3 500 euroa) ja Lintulammen asukasyhdistykselle (3 500 euroa).

Liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämisestä myönnettävän Piikkarit-palkinnon sai tänä vuonna Suomen Valmentajat ry.

Lisätietoja:

kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, p. 02953 30054

opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 2.12.2021

Kuvat: Liisa Vallin/OKM

Kuvassa on tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sekä joukko Liikkuvat- ja Piikkarit-palkintojen saajia.
Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sekä Liikkuvat- ja Piikkarit-palkittujen edustajat.
(Kuva: Liisa Vallin/OKM)