Kolme ihmistä kävelee polkua pitkin samaan suuntaan.

Liikkumisen edistämisen mallia maailmalta

Miten eri maissa edistetään liikkumista kuntatasolla? Tätä selvitetään EU-rahoitteisessa LoGoPAS-hankkeessa, jossa myös Liikkuva aikuinen -ohjelma on mukana.

LoGoPAS logo

Suomi pärjää vertailussa

Mikäli sinua kiinnostaa liikkumisen edistäminen Suomessa ja kansainvälisesti, LoGoPAS-hanke kannattaa pitää mielessä.

Hankkeessa selvitetään, millä toimilla kunnat pyrkivät edistämään liikkumista. Mitkä toteutetuista toimista tulevat jo lain määrämänä ja mitä tehdään ”vapaaehtoisesti”? Suomen lisäksi mukana ovat Romania, Ranska, Saksa ja Japani. Hyvien käytäntöjen pohjalta laaditaan EU-tason suositukset kuntatason liikunnan edistämistyöhön sekä arviointikriteerit, joilla työn toteutumista voidaan seurata.

Suomen toiminnassa kiinnostusta ovat herättäneet liikkumisohjelmien läheinen yhteistyö vastuuministeriöiden kanssa sekä kuntien terveydenedistämisaktiivisuutta mittaava TEAviisari ja sen suuri vastausprosentti. Myös tuoreet liikkumisen suositukset ovat saaneet kiitosta.

Suomen esimerkkikunnaksi on valittu Jyväskylä, joka edustaa tyypillistä suomalaista kaupunkia, olematta liian suuri tai pieni. Kaupungissa tehdyt kattavat ja poikkihallinnolliset toimenpiteet eivät kalpene muiden rinnalla.

LoGoPAS-hanke antaa meille ohjelmana lisäkeinoja saavuttaa päämäärämme. Haluamme tehdä työn hyvin ja innostaa kuntia liikkumisen edistämistyössä jakamalla kansainvälisiä esimerkkejä. Hankkeen lopuksi laadittavat EU-tason suositukset sekä arviointikriteerit tukevat Suomessa jo esimerkillisesti tehtävää työtä.

Voit seurata LoGoPAS-hankkeen etenemistä Facebookissa @Logopas!