Kuvassa on kaksi naista järven jäällä laittamassa luistimia jalkaansa. Taustalla näkyy kerrostaloja.

Haluatteko kehittyä Liikkuvaksi kunnaksi?

Haemme tositarkoituksella kuntia mukaan edistämään kunnan liikunnallista elämäntapaa. Tarkoituksena on sparrata kuntia Liikkuvat-toiminnassa ja sen kehittämisessä.

Tuotamme muun maussa tietoa kunnan toiminnan tueksi ja sparraamme toiminnan edistämisessä.

Liikkuva kunta -toiminta käynnistyy vuoden 2024 alussa ja kestää vuoden 2024 loppuun. Mukaan haetaan muutamia kuntia.

Ensisijainen tavoite on, että kunta haluaa edistää usean väestöryhmän liikkumista tukevia toimenpiteitä. Hakuvaiheessa kunta ilmoittaa, mitä osa-aluetta tai kohderyhmää halutaan kehittää: Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen, Liikkuva perhe, Ikiliikkuja tai esimerkiksi aktiivinen kulkeminen.

Tietoa ja tukea liikunnallisen elämäntavan edistämiseen

Mukaan lähteviltä kunnilta vaaditaan ennen kaikkea halua ja motivaatiota toiminnan kehittämiseen. Edellytämme kunnalta poikkihallinnollisen tiimin perustamista yhteistyön edistämiseen. Yhteinen työskentely lähtee liikkeelle tilannekuvan laatimisella sekä työskentelyn tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyllä. Mahdollisilla uusilla tiedonkeruilla syvennetään tietoja ja paikataan kunnan tietoaukkoja. Kunnalle tuotetaan tietoa ohjelmien toteutuksesta tai kohderyhmästä ja tarjotaan tarvittaessa asiantuntijapuheenvuoroja/koulutusta. Tukea ja esimerkiksi tiedonkeruita räätälöidään yhdessä kuntien kanssa.

Mitä kuntien on mahdollista saada mukanaolosta? 

Mitä kunnalta edellytetään? 

Muuta huomioitavaa? 

Miten mukaan? 

Tärkein kriteeri on kunnan sitoutuminen.