Apteekin hyllyjä.

Liity mukaan liikkujan apteekiksi

Apteekit ovat osa suomalaista terveydenhuoltoa. Se turvaa lääkkeiden saatavuuden, mutta on myös merkittävä omanhoidon tuki ja terveellisten elintapojen neuvoja. Apteekit ovat terveydenhuollon matalan kynnyksen palvelupisteitä, jossa jokainen suomalainen voi keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa aikaa varaamatta. Apteekissa selvitetään hoituuko asiakkaan vaiva lääkkeettömällä hoidolla kuten vaikka liikunnalla vai tarvitaanko mahdollisesti lääkehoitoa. Apteekkien osaamista voidaan hyödyntää ohjaamalla asiakkaita itsehoidon neuvontaan apteekkiin. Hyödyntämällä apteekkeja matalan kynnyksen lähipalveluna kevennetään muun terveydenhuollon kuormitusta ja yhteiskunnan kokonaiskustannuksia.

Liikkujan Apteekki -toiminta on apteekkien tarjoamaa itsehoitoon liittyvää tukea ja neuvontaa. Kyseessä on perinteisen palvelun rinnalla toimivasta uudesta lääkehoidon onnistumista tukevista palveluista. Yhteistyö apteekkien ja muun terveydenhuollon sekä liikuntatoimen välillä on olennainen osa toimintaa.

Liikkujan Apteekki -konseptin hyödyt apteekille