Mies tuulettaa portaiden päällä.

Liikkujan Apteekki on ollut menestystarinamme

Liikkujan Apteekki -konsepti on menestystarina, jonka avulla on luotu täysin uusi mahdollisuus tavoittaa liikkumattomia ihmisiä.

Vuonna 2010 käynnistetyn konseptin ideana on, että Liikkujan Apteekeissa liikunta otetaan asiakkaan kanssa puheeksi, häntä kannustetaan lisäämään omatoimisesti liikuntaa sekä tarvittaessa hänet ohjataan kunnan liikuntaneuvontaan tai liikuntaryhmiin. Toiminnan laadukkuuteen on panostettu kouluttamalla apteekkien henkilöstöä ottamaan terveysliikunta puheeksi rakentavalla tavalla sekä kannustamaan asiakasta liikuntaan. Yhteistyössä apteekkien kanssa on syntynyt kokonaan uudenlainen tapa edistää liikkumista.

Apteekeilla on vuosittain 50–60 miljoonaa asiakaskontaktia ja heidän avullaan olemme saavuttaneet lukemattomia liikkumattomia suomalaisia. Sellaisia, jotka eivät osallistu tarjolla oleviin liikuntaryhmiin tai eivät käytä edes terveydenhuollon palveluja. Liikkujan Apteekki -verkostossa on tällä hetkellä 215 apteekkia ympäri Suomen, joka vastaa 35 % kaikista Apteekkariliiton apteekeista. Määrää voidaan pitää hyvänä, kun ottaa huomioon miten uudesta toimintamallista on kyse.

Paikallisesti merkittävää on, että apteekeista on tullut osa kunnan hyvinvoinnin palveluketjua. Apteekit tekevät yhteistyötä terveydenhuollon sekä liikuntatoimen ja -järjestöjen kanssa. Työskentely etenkin liikuntatoimen ja -järjestöjen kumppanina on ollut apteekeille uutta. Osassa Liikkujan Apteekkeja on otettu myyntituotteeksi myös liikuntavälineitä.

Toimivaa Yhteistyötä

Liikkujan Apteekki -konseptia on toteutettu yhteistyössä Apteekkariliiton, Hengitysliiton ja Liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

Merkittävää on, että Apteekkariliitto on nostanut Liikkujan Apteekki -konseptin muiden elintapasairauksien rinnalle. Perinteisesti apteekeissa on ollut sydän- tai hengitysyhdyshenkilö, nyt tarjolla on myös liikuntayhdyshenkilö, joka informoi henkilökuntaa liikunta-asioista, pitää yhteyttä paikallisiin toimijoihin ja vastaa teemapäivistä.

Hengitysliitto on ollut mukana konseptin käytännön ideoinnissa ja toteutuksessa. Liiton mielestä Liikkujan Apteekki on hieno esimerkki toimivasta konkreettisesta yhteistyöstä järjestöjen ja ohjelmien välillä.

Liikunnan aluejärjestöjen avulla apteekkeja on voitu tukea paikallisesti ympäri Suomen tarjoamalla heille koulutuksia, järjestämällä paikallisten Liikkujan Apteekkien yhteistapaamisia sekä osallistumalla apteekkien tapahtumapäiviin.

Tämä on hienon yhteistyön tulos!