Nainen istuu taukotilassa läppärin edessä.

koulutukset liikkujan apteekeille

LIIKUTTAVA ASIAKASKOHTAAMINEN KUINKA OTTAA LIIKUNTA PUHEEKSI?

Järjestäjät: Liikkujan Apteekki -konsepti yhteistyössä Liikunta- ja hyvinvointiakatemian kanssa

Ajankohta: 12.1.2022 ja 9.2.2022
Osallistujamäärä: max. 20 henkilöä
Koulutuspaikka: Monitoimitalo 13, Tampere
Hinta: 380 € (sis. alv.)

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä apteekin asiantuntijoiden osaamista ottaa liikunta, hyvinvointi ja itsestä huolehtiminen puheeksi asiakkaiden kanssa. Koulutus pohjautuu arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen lähestymistapaan ja käyttäytymisen muutosta tukevaan hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) malliin ja positiivisen psykologian ajatuksiin. Koulutus on kaksiosainen ja sisältää käytännönläheisiä harjoituksia sekä koulutuksen välissä suoritettavan välitehtävän.

I osa (12.1. klo 10-15.30)
– Liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan ja hyväksymis- ja omistautumisterapian pohjautuvan mallin (HOT) avulla
– Onnistunut kohtaaminen – lähtökohtana hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot

II osa (9.2. klo 10-15.30)
– Liikkuminen ja hyvinvointi puheeksi
– Käyttäytymisen muutos kohdennetun haastattelun avulla
– Voimavarojen ja hyvän vahvistaminen

Kouluttaja: PsT, terveyspsykologian erikoispsykologi, LitM Anu Kangasniemi

Liikunta osana arkea sekä Liikuntaa lääkkeeksi -koulutukset

Järjestäjät: Liikkuva aikuinen -ohjelma ja Liikunnan aluejärjestöt

Liikunnan aluejärjestöt toteuttavat apteekkihenkilökunnalle terveysliikunnan koulutuksia. Koulutukset ovat apteekkien ja niiden henkilökunnan tarpeisiin räätälöityjä monipuolisia terveyttä edistävän liikunnan erikoiskoulutuksia. Koulutusten tavoitteena on tarjota osallistujille käytännönläheisiä työvälineitä apteekkityöhön.

Liikunta osana arkea -koulutus, webinaari 14.9.2021

Liikunta osana arkea -koulutuksessa pureudutaan Liikkujan Apteekki -konseptin hyödyntämiseen apteekissa, liikunnan puheeksiottamiseen, Liikkujatyyppeihin sekä asiakkaan motivointiin, liikuntaneuvontaan ja muutosprosessiin. Koulutus lisää osallistujien valmiuksia terveellisten elintapojen edistämiseen ja avaa terveyttä edistävän liikunnan termistöä, taustatekijöitä ja suosituksia aikuisille. Vuorovaikutuksellinen ja käytännönläheinen koulutus sisältää myös kevyttä taukoliikuntaa.

Liikuntaa lääkkeeksi -koulutus, webinaari 2.11.2021

Liikuntaa lääkkeeksi -koulutuksessa osallistuja saa eväitä liikuntaneuvonnan ja terveysliikunnan edistämiseen lääkehoidon tukena. Koulutuksessa käsitellään aktiivisen elämäntavan ja liikunnan merkitystä yleisimpien kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa lääkehoidon tukena. Tarkemmassa käsittelyssä ovat sepelvaltimotauti, eteisvärinä, astma, keuhkoahtaumatauti, 2-tyypin diabetes ja aivoverenkiertohäiriöt. Lisäksi koulutuksessa verkostoidutaan ja kuullaan muiden apteekkien hyviä malleja.

Liikkujan Apteekki -verkkokoulutus

Järjestäjä: Farmasian oppimiskeskus

Liikkujan Apteekki verkkokoulutus (4-5 t), 31.12.2021 asti.

Teemana terveysliikunnan edistäminen ja Liikkujan Apteekki -konsepti, terveysliikunnan tuki ja neuvonta apteekissa, ravintotietoa aloittelevalle liikkujalle ja kuntoilijalle.